“Naitye waka waka” Omwedhi Aguste osho gwathiki niitendele yago

0
1190

Ngaashi shili omukalondjigilile aluhe petameko lyomvula aantu oyendji ohaya kala ya hala omwedhi Aguste gu thike oshoka omwedhi nguno ogo olundji aagundjuka oyendji mboka ya tokola haya itumbula. Ohashi kala enyanyu enene kaavali ngele oyana  ya tokola opo ya hokane.

Aagundjuka oyendji ohaya kala ya fuuka uuna ye wete yakwawo taya hokana na ohaya kala taya kokota oonyala kehe gumwe otati ando oye. Ngaashi shili pamuthigululwakalo gwAawambo  omuntu ngele ta hokana oha longekidhilwa oshituthi oshinene mono aakwanezimo , ookume naantu yomomudhingoloko haya gongala pamwe nokutyapula oshituthi yo taya uvithathana woo nawa nokulya iikulya naasho sha longekidhwapo.

KuMaria Namupala  WEDDING-E
WEDDING-2

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here