Chela Boy apititha oalubuma ontiyali

0
351

WINDHOEK-Omulumentu gOmukwanyama gokEembidi gwedhina Wilhem Kalistu aka Chela Boy osho a mana okuteleka onguta yoongalo dha dhenga mbanda dhili 14 ndhoka tadhi adhika moalbuma ye ontiyali tayi ithanwa “Ndalolokapo” kohi yewiliko lyUupyu Production.

Enyakwa moongalo dhoRhumba noKwiku olya imba pamwe noombushe miilonga ngaashi Mushe mokangalo Wanenwa, Fiyo Onaini ta imbi na Nakale, Kaana Kange ta imbi na Kamati, 1 night Stand ta imbi na Shitana, Ino Hombola ta imbi 4-Engine, omanga kiikwelengendjo alongo pamwe naanduluki yiikwelengendji dhingi yomoshilongo Villo nOmunangeshefa (Mushe).

Okwa mona eyambidhidho okuza koACC FROL,Omanda Transport,Kozozaza Bar,Uupyu Production okutumbulapo ashike aayambidhidhi ye yamwepo.

 “Oalubuma oya pwa noya pita ashike otayi ka kala ya thika moshilongo moshiwike tashiya oshoka otayi longekidhwa nawa manga koSouth Afrika, ndjino yimwe yomooalubuma ndakala nale nda hala okupititha, oyili pomuthika omwaanawa na onda longa woo nomanyakwa, oalbum oyina etumwalaka lyatsa notayi opalele konyala omapipi agehe” Omutekulu gwaMandume tati.

Chela Boy okwa dhiladhila nee aka ulike oalubuma ndjika pambelewa mo 30 gomwedhi nguka poBuffalo Bar mOkongo yoongulu mono ta ithana aantu ya gongale opo shoka tashi ka ningwapo yeshi dhenge noonwa dhomeho, esiku ndika otaka falwa nee mondambo komanyakwa omakwawo goomUukwanyama ngaashi 4-Engine, Olupale nagalwe ogendji.

 Ewiliko lyoBuffalo Bar olya ilongekidha ngaashi omunyekadhi ta longekidha ohango yomukombanda opo oshiindingili shika shikale sha kwata miiti noshinyanyudhe aakalimo yomOkongo osho wo omikunda dhopuushinda.

Chela Boy ota goyoko ne tati “Onda nyanyukwa oku adha pomuthika nguka ndili, okuza ngaa mo 2005 onda kala ndina elalakano ndi adhe omuthika omwaanawa mehangano lyoongalo lyaNamibia,onkene mba opo tamu tameke oongalo longeni neitulomo pwaana okushuna omutse miipeta”.

KuPinehas Nakaziko

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here