Uudhano woombasikela wotango muumbangalantu

0
194

ONGWEDIVA – Ombaanga  yo Nedbank oya  unganeke ethigathano lyotango lyuumbasikela moNooli ehulilo shiwike lyaziko. Ethigathano  ndika olya ningilwa mondoolopa yaNgwediva.

Ethigathano ndyoka lya tsakanene nepatululo lyoshitayi oshipe sho shombaanga yo Nedbank pOshana Mall, olya li lya thigi oyendji ya lala sho lya li lyanyanyudha aakalimo yomoNooli.

Aakuthimbinga yeli omilongo 41 oya li ya kuthombinga muudhano mbuka moka omulongo yomuyo yeli yamwe yomaahingi yuumbasikela dhingi moshilongo.

Xavier Papa okwe shipondola okuhinga Okathanguthangu methimbo ewaanawa sho a ningi omusindani gwotango guudhano waNedbank nokusindanapo ondjambi yotango moka a toolapo okapandi koodola N$3000.

Japhet Hamukosho okwe ya pehala etitatu nethimbo lilyaathane popepi na Xavier nokutoolapo okapandi ko N$ 2000, omanga Jerneil Barth okwa etelele okano pehala etitatu noku mbendekwa N$ 1000.

Gernot de Klerk Omunambelewa omukwatakanithi noshigwana okwa ti oya nyanyukilwa aakalimo yokoNooli sho ye na ohokwe muudhano mbuka tati shika osheya pa omukumo okugalulila ethigathano ndika koshigwana nomomumvo taguya noku li ninga wo ethigathano lyokomumvo.

Okwa pandula wo aanambelewa yiiyenditho moshikondo shOpolisi sho yali ye ya yakula unenene nopethimbo ndyoka oondjila dhali dha udha iiyenditho.

De Klerk okwati Ombaanga yoNedbank oyi ilongekidha okuhumitha uudhano wuumbasikela komeho nonando uudhano mbuka owuna iilongitho yina ondilo, ta ti okambasikela hoka kena ombiliha puukwawo okeli lopo N$ 15 000, naashika osho endangalati mondjila yaakuthimbinga oyendji sho itaaya vulu okulanda uumbasikela wopamuthika.

Ashike De Klerk ota ti Nedbank okuna oskema yokugandja omikuli kwaamboka yahala okulanda uumbaskela sigo opongushu yooN$ 35 000.

Uudhano mbuka owali wo wakuthwa ombinga komukokele meme Angelina Mbangula gwomomukunda Omatando ngoka ena omimvo 57 nokwa pondola okuthigapo oyendji yomaanyasha naashika oshali shanyanyudha aakwatelikomeho yuudhano mbuka noya tokola oku mu pa okathanguthangu okape.

Aakuthimbinga yeli yatano wo oyali ya pewa uumbasikela uupe woludhi lwo Mountain Bike. Nedbank-Cycling-One

KuShipi Elago

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here