Ekandjo a tumbaleke ehangano lya Old Mutual

0
212

KuCarlos Kambaekwa

WINDHOEK – Ominista Yaagundjuka, Omaudhano Niilonga yOpashigwana  oya ti oshigwana nashikuthileko ehangano ngaashi Old Mutual  egala omolwa iilonga yalyo ya simana moku gandja sha koshigwana tashi pitile momaudhano. Okwa indile wo omahangano galwe gaaniimaliwa opo ga landule oshiholelwa sha Old Mutual.

Jerry Ekandjo okwa popi ekumiko ndika pethimbo lyegandjo lyomapole lyokomumvo

 Lyedhina Old Mutual Victory Series. Oshiithanene shika osha li shaningilwa moVenduka oshiwike shika.

 “Uuministeli mbuka owa pandula  nokuyalula shoka tashi longwa nokuningwa komahangano goongeshefa moshilongo okuhumithakomeho oshowo okukwashilipaleka omaudhano niinyangadhalwa yopankalathano,”

Ekandjo okwa ti ehumokomeho tali ti sha moNamibia otali yapo ashike ngele akwashigwana otaya ulike yi itulamo  miinima yawo.”Omaudhano osho shimwe shomwaambyoka, onkene otandi kumike natango omahangano goongeshefa opo ga tsikile noku yambidhidha omaudhano moshilongo,’

 Mokulongekidha uudhano mbuka wedhina Old Mutual Victory Race omimvo 14 sigo oompaka ehangano ndika olya longitha oshimaliwa shoodola dhivule oomiliona 4,2, okuhumitha komeho onkalamwneyo yuundjolowele mokuyambidhidha aatondoki noku yapa ompito ndjoka taya longitha ookuulika iipewa mbyoka ya pewa ku Kalunga.

Okwa tumbaleke wo ishewe Old Mutual mokuuva kutya nguka okwa tulapo uudhano woshinano shookilometa 5 okutondokwa kwaamboka yena uulema. “Otandi shi popi shuukilila kutya uudhano wokumatuka wa Old Mutual Victory Race otawu kala aluhe noku yambidhidhwa kuuministeli wetu,” osho a uvaneke pehulilo lyoshipopiwa she.

 Caption: Jerry Ekandjo jpg – Ominista yIilonga yOpashigwana, Omaudhano  Noonkuluhedhi,  Jery Ekandjo, pethimbo a popitha oshiithanene shegandjo lyomapole lya  Old Mutual Victory Race moWindhoek, oshiwike shika.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here