Nakale naChela Boy otaya ka imba komauliko giipindi mOngwediva

0
466

KuPinehas Nakaziko

ONGWEDIVA – Ongundu yaahikingalo yokOkongo ta yi ithamwa Oupyu Production, moka muna aahikingalo yaali  Nakale yaNakale naChela Boy otayi ka ulika uunongo wawo komauliko gIipindi gokoNooli yoshilongo mOngwediva ngoka gatameke Etitano ndika.

Aalumentu mbaka yaali otaya indile aayambidhidhi yawo koombinga noombinga uunene tuu mba yeli konooli opo yaka ondodhe omeho esiku lyomainyanyudho ngaka sho yo taye  ke ya imbilako ku gamwe gomomaimbilo gawo.

Oupyu Production owa tseyika nawa moku hika oongalo dha dhenga mbanda, dhina etumwalaka, hadhi nyanyudha dho ohadhi pukulula nokutunga oshigwana unene tuu ndhoka hadhi imbwa komuwiliki gwawo Nakale yaNakale oshowo ndhoka dha Chela Boy ngoka taka pititha oalubuma ye omasiku twa taalela.

Kuyele Omupopiliko gwelelo lya Ngwediva ndyoka olyo hali longekidha omauliko ngaka okwa tile ngaka gonuumvo itaga ka pewathanwa oshoka otaga kakala ga shigako okuyeleka naangoka gomimvo dha pitipo. Okwa ti okwa tegelelwa aatalelipo yomauliko ngoka yakonda lwopaantu omayovi 120 ya ka pite piiyelo yokuyamo omasiku ngoka gomauliko.Aatalelipo yamwe yomwaambaka oya tegelelwa wo ya ka nyanyudhwe ku Nakale naChela omasiku ngoka yo taya ka hika iiyimbo yawo.

Picture: Nakale

Caption: Chela Boy naNakale yaNakale, yena omukumo okukaholola uunongo wawo pOmauliko gIipindi gaNgwediva ngoka ga tameke etitano ndika

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here