Omugundjuka a holoka mompangu ta tamanekelwa edhipago

0
199

 

KuLoide Jason

ONGWEDIVA-Omulumentu omugundjuka  okwa holoka mompangu metiyali oshiwike shika shinansha noshipotha shedhipago sho anuwa  hinga kena uuthemba wokuhinga ndele oshihauto she sha kandoma eta musi omugundjuka gumwe.

Omunyanyamagulu Shilongo Tuhafeni okwa si ombaadhilila sho oshihauto moka ali omufaalelwa sha kandoma eta shi mu dhipagele pehala mpoka sha kandomene.

Oshiponga shika shinyanyalitha osha ningilwa nee mondjila onene yEpalela- Onesi moMaandaha komatango, sho anuwa Petrus a kanitha okukondolola  oshihauto shoka a li ta hingilile etashi yi galangata. Omupya munene aantu ayehe mboka yali moshihatuo shika aniwa oyo megumbo limwe.

Nakusa Tuhafeni okwa li eli moshihauto naapambele yaali gumwe omuhingi na gumwe woo omufaalelwa, ashike nakuhinga otaku tiwa kena ombapila yo kuhinga na okwa ninga ashike okapulukelume.

Aludhilu Petrus ngoka omuhingi okwa hokololwa a holoka mompangu yamangestalata mOutapi mEtiyali shinasha nehingo lyuuhasha noshowo oshipotha she dhipago.

Aili Shangala ngoka woo naye ali mohauto ndjoka yo Toyota VVTi tayi hingwa kumwayina ngoka yiinekelela okuhinga keena mbapila okwa li a ehama nokwali a taambelwa moshipangelo shepangelo  shaTsandi.

Okwa hokololwa woo kutya Aludhilu okwa li amangwa po meendelelo konima ashike sho a pangwa moshipangelo sha Tsandi oshoka  ka kwali a kwatelwa moombete.

Petrus okwali a pewa iifutilemo mondholongo mEtitatu lyoshiwike shika na oshipotha she osha undulilwa komasiku 7 gaKotoba nuumvo.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here