Donald a shayinwa koDMF

0
204

KuPinehas Nakaziko

WINDHOEK-Omuhikingalo gwoomvula dhopokati (17) Donald Regi Dash osho aningi etso kumwe nehangano lyomonooli lyo Dasilva Modelling Foundation (DMF), ndyoka tali kala tali mukwathele okuninga oondjimbo dhe. 

Donaldo omuhikingalo gwomOndangwa ngoka ena oshitalenti shili pamuthika gwopombanda ashike okwa kala anyengwa okumona omukwateli komeho gwoongalo dhe, ngashingeyi okuuvite ombili mokulonga pamwe nehangano ndyoka lyo DMF. 

Omukuluntu gwehangano ndika eshiwike nawa nedhina Da-Silva okwati ye oha tala ashike kaagundjuka mboka yena owino miinyangadhalwa yomainyanyudho yayoolokathana noha shimu-thiminike opo eya kwathele miilonga yawo. 

“Ngame onda tsu kumwe naDonaldo oshoka okuna omukumo gwokuhumitha oshilongo shetu pombanda ngele tashiya moongalo nomayimbilo ge taga tungu. Aantu oyo ya etandje ponkantu mpaka ndili nangame otandii kambadhala oku yakwathela sigo oompoka tevulu,” Da-Silva tati ngaaka.

“Oshali oshinima oshiwaanawa okutsakanena naDa-Silva nokulonga naye mehangano lye lyoDMF okutula Namibia pombanda notandi kalonga nuudhigini moshipewa shandje shaaluhe,” Donaldo tati.

Donald okwa tamekele oku imba manga ali omushona, ta imbi moongeleka nomoosikola dhopomukunda gwawo, moka amono uunongo wagwana nowuli pomuthika gwopombanda. 

Oalubuma ye ndjoka yedhina My Generationa oya tegelelwa petameko lyomvula tuuka. 

Donald okwati nee, okweyiluku My Generation oshoka okwa itaala mepipi ndoka eshona kutya otali ka etela Namibia uunongo owindji.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here