Nakanduungile ina tegelela ashike Epangelo olyo li mu ningile sha

0
247

KuLoide Jason 

ONGWEDIVA-Nonando oshafa shi shiwike nawa kutya aanona mboka ya valelwa mekondjelomanguluko kaye na esimaneko, aanyenge yo ohaya kondjitha aakalekipo yooveta nelandulatho unene tuu miilando, Khama Nakandungile okwa tokola opo kaa kale gumwe gwomongundu ndjoka.

Aanona mboka ya kala noku iluka omadhina kutya yo aanona yoSWAPO onkee ngaa paife ye tondikwe molwomikalo dhawo oshoka ina ya hala okunyangadhala yoye ndele olundji otaya pula ashike anuwa ya pewe iilonga kepangelo.

Nakandungile ngoka woo naye a valelwa mekondjelomanguluko oye ngashingeyi ta kwathele aaNamibia oyendji okulonga mo uunyandwahokololo wawo mboka owundji wadhanwa Melaka lyOshiwambo.

Nakandungile oye omunyandi a simana moshigwana mokudhana oomuvies dhaaNamibia oyendji.

Okwa ti ongeshefa ye ndjika nee yo Producer nokudhindola oomuvi dhaaNamibia okwe yi totapo nee momumvo 2012 ashike ngashingeyi okuna nale ookino dhi vulithe 30 ndhoka a longa mo dhapwa nodhili nale tadhi landithwa.

Okwa ti wo ngashingeyi okuna aanyandi yeli 15 taya kalelele noshowo yevulithe pomilongo 50 taye ya yo taayi oshoka aniwa oheya tula moomuvi ndhoka dhe yoopalela.

Ngashingeyi okuli nduno komaulikilo giipindi gaNgwediva hoka eli a tula oomuvi dhe kombilihalela. 

“ Ngeno opwali puna iimaliwa ya gwana ngeno oomuvi dhaaNamibia otadhi kala dhingi oshoka otuna omanyakwa lela gaanyandi ashike ngashingeyi iimaliwa otayi shololitha aantu uunene,” osho ati o ngaaka.

Okwati woo kutya ngeno omahangano ngoka taga vulu okuyambidhidha niilandithomwa yawo nawo oga pumbwa okukwathela aanyandi mbaka.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here