Onkalo yompumbwe yomeya otayi ende yu uka komeho

0
142

KuMaria Namupala

ONAYENA – Ompumbwe yomeya miitopolwa ngaashi Oshana, Oshikoto, Ohangwena nOmusati otayi ende tayi nayipala , shino osha landulwa sho iitopolwa mbika inaayi mona omuloka gwa gwana omumvo nguka.

Aakalimo yomomikunda ndhoka dha kwatwa unene kenota oyeli momalimbililo unene oshoka omeya gawo otaga ende taga pwine go gamwe miishana kamuna nande eta lyasha. Oyendji oya kwatwa kuutile oshoka kayeshi kutya otaya hupu ngiini menota lya tya ngeyika.

Paulina Uugwanga omuwiliki gosenda ya Nankali, okwali a holola uutile molwa ompumbwe yomeya ndjoka yili momikunda ndhoka dheya dhingilila. “Otuli mompumbwe yomeya  onene oshoka ngaashingeyi katushi kutya iimuna yetu otayi hupu ngiini oshoka enota olye ya unene mbala, katuna kutya otatu pe lye ombedhi oshoka omvula oyo inayi loka nawa nuumvo noyendji inaya mona iilikolomwa yomomapya ya gwana,” Uugwanga tati.

 Okwa gwedhapo woo kutya yo oyena ngaa uumeya uushona wuli momadhiya ashike komikunda dhimwe omadhiya niishana oya kukuta owala no kayena mpoka taya kutha omeya, opo ya vule ku pa iimuna yawo mbyoka ya taalelwa kenota edhigu.

“ Kombinga yetu tse aantu otuli ngaa hwepo oshoka otatu vulu okulongitha omeya tatu pewa kwaamboka yena uupomba momagumbo, ashike iimuna yetu oyo owala tayi mono iihuna na katushi kutya otayi hupu ngiini omumvo nguka walyewo ngele koshikogo otayi adhako ngaa, otuna uumbanda unene,” Gumwe gwomaanamukunda ta tsikileko ngaaka.

Aakalimo yamwe yomoshikandjohogololo Okankolo nayo oya ti oya lulilwa konkalo yenota ndjono ye ya taalela, taya holola kutya iinamwenyo yawo otayi sipo kenota oshoka ngaashingeyi ohayi lala owala nongala.

Nonande yamwe taya lili enota ngeyi, yamwe otaya kambadhala okuhupa iikweyo opo ya vule ku kala taya nwetha iimuna yawo ya manguluka , yo ya mone omeya gokunwa.  Aaniimuna yamwe yokombinga yaPembe oya tameka nale nokuli  okunwetha iimuna yawo muukweyo moka ya hupa nonande taya nyenyeta kutya uukweyo mbuka ya hupa kamuna omeya ga gwana ando taga gwanene iimuna oyindji, ohaya ningi ngaa nee ya lyatamo yanu opo iimuna ayihe yi kale ya gwanitha yo kaayi se po kenota ndyoka lya pimbila unene.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here