Richo onkene te shi enditha nawa

0
180

KuPinehas Nakaziko

WINDHOEK – Timoteus Marten a tseyika wo nawa nedhina Richo naye okwiiyadha mongundu yaahikingalo aashona mbono taye shi enditha nawa koshitopolwa sho konooli. 

Richo omwiimbi gwoongalo dha dhenga mbanda dhoKwaito ota pula komeho nokuli pokumana okademo-album ke hono taka piti kuyele momwedhi taguya opo a wape nawa aye konkatu ya landulako yoku pititha oalbum.

Richo omvalele yomOndangwa yaShinime shIivula mono ena mo ongundu ye yondanisa hayi ithanwa 095 Entertainment ndjono yina iilyo yili omulongo niine, noya tseyika nawa mokutatula oostage. Ongundu ndjino ohayi longo wo iizalomwa ngaashi uumbindja, uutopa osho wo uugala mbono hawu zalwa koyendji koshi topolwa shokonooli. 

Richo okuli omwimbi nomudanisi oshowo omuunganeki gwiinyangadhala ya pamba omainyanyudho mono wo olundji ta holola ompumbwe yoshimaliwa shokuunganeka iinyangadhalwa yadhenga mbanda noyili pamuthika gopombanda.

Okuna woo oondjodhi odhindji okuyambulapo nosikola yawo Ondangwa SS okupitila moshitalenti she sho kwiimba oongalo. Richo otatsu omukumo oombushe miilonga unene mba aashona osho wo mba opo tayeya yalonge nuudhiginini yo yi itulemo wo miinyangadhalwa yawo yosikola oshoka elongo olyo oshipatululo shotango mehumokomeho lyoshilongo.

Richo ngoka teshi enditha nawa

mehangano lyoongalo.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here