A tameke ongeshefa mokulongitha iilikolomwa yaNamibia

0
168

KuLoide Jason 

ONGWEDIVA – Omukiintu omugundjuka ngoka ena ongeshefa yapumba moNamibia yokupainda oompamba noshowo okudhi opaleka nawa momaludhi gayooloka okwa li a ulike iilongomwa ye mbika pomauliko gIipindi pOngwediva.

 Tungaeumbo Mboti ngoka a mono uunongo mboka sho a yi momadheulo omafupi koBrazil okwa ti okushi shi kutya ongeshefa yoludhi nduka oya pumba noonkondo moNamibia ashike ye okuna ehalo okulonga aaNamibia ooyakwawo mboka yena ehalo lyokwiilongela yoyene .

Okwati kutya oompamba oshinima shina ombiliha nayi moNamibia oshoka olundji ohadhi kunwa momagumbo unene koshitopolwa shaWambo ashike aantu kaye shishi kutya otashi vulika shiya etelepo oshimaliwa momukalo gwayooloka.

Mboti okwati ongeshefa ndjika kuye kayina ethigathano oshoka oye ashike heyi ningi ngashingeyi na okuna lela ehalo okutopolelathana uunongo wee naakwashigwana aakwawo mboka yeli ashike pomagumbo yakuutumba kayena shoka taya ningi.

Omunangeshefa nguno ngashingeyi okwa longa nale yamwe po yoomaakwanezimo nkene yena okulonga iinima yoludhi nduka .

Kakele kokumbapeka oompamba, Mboti oha longo mo woo omathano tega tula momutholomo gwolupe lwehogololo lyomuntu kehe.

Ashike okwa ti ngashingeyi oopainda dho ku mbapeka oompamba ohe dhi landa koshilongo hoka a longelwa uunongo mboka noshowo koSouth Africa.

Mboti okwa ti oshe mu pula ashike oomwedhi mbali okulongwa nokumana ocourse ndjoka , ashike okwa za po nale a pyokoka lela.

Okwati ongeshefa ndjika oyina iimaliwa ashike aalandi oyendji naaholi yiinima mbika hayi monika nawa aafuko, ooyene yomagumbo aatalelipo yaza kiilongo yayoolokathana noshowo aaholi yomagano.

“Omvogali sho ndeya huka oocustoma okwali odhindji noonkondo ashike nuumvo otadhi ende kashona oshoka oyendji oya landa nale iinima mbika omvogali pomaulikilo giipindi mpaka mOngwediva,” Mboti a ti.

Ashike okwa dhenga omuthindo kutya okuna ehalo lyokutopolelathana uunongo naantu yokuushayi opo ya tameke okunyangadhala kuyo yene.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here