Egandjo lyomapole gaaningi yoofilima moNamibia lya egulula oompito

0
185

Ehangano lyaaningi yoofilima moNamibia  melongelokumwe nOkomissi yOofilima ya Namibia oshowo Olutu lwiinyandwa lwaNamibia oya hiya aaningi yoofilima nookino moNamibia opo ya gandje iilonga yawo ko Namibian Theatre and Film Awards.

Egandjo lyomapapa lyonuumvo kaaningi yoofilima olyo etitatu konima sho pwa ningilwe gaali limwe omumvo 2010 nekwawo omumvo 2012.

Momathigathano ga zileko ofilima yo 3 ½ lives of Philip Wetu  na Try odho dha sindanenepo omapapa goofilima oombwanawa.

 ONamibian Theatre and Film Awards oha yi ningwa konima yoomvula mbali kehe ndjoka yo nuumvo otayi ka ningwa pethimbo lyuulalelo wa dhengambanda momasiku 25 Kotoba poshinyanga shiinyandwa, okutyapula  aaningi yookino oombwanawa aaNamibia oshowo okupandula mboka haya wilike nawa uukino womusika.

Omapapa otaga ka gandjwa miiluku ya yooloka ngaashi, Best Film, Best Short Film, Best Documentary, Best Music Video, Best Actor nad Actress, Best Director, Best Screenwriter, Best Editor, Best Composer, Best Sound Designer, Best Production Designer, na Audience Choice.

Kehe ngoka wa ninga ofilima ofupi, paludhi kehe lwa tumbulwa pombanda oto vulu okugadja iilonga yoye pamwe neindilo lyokukuthombinga sigo omomasiku 12 ga Sepetemba nuumvo poombelewa dho NFC nnege ndhoka dha NTN.

Oofoloma dhomaindilo otadhi adhika wo mointernet pehala lyo Filmmakers Association of Namibia (www.filmmakers-assocation-namibia.com) oshowo pehala lyaaholi yoofilima dha Namibia kofacebook(www.facebook.com/filmmakers associationofnamibia) nenge poombelewa dha NFC oshowo dha NTN aaningi yokino otaya adha iipumbiwa yihe oshowo iinakugwanithwa ayihe ya nyolwa koofoloma dhomaindilo.  Oofilima adhihe ndhoka tadhi ka tulwa methigathano otadhi ka ulikwa pethimbo lyoshiwike shoofilima sha Namibia pehulilo lyomwedhi nguka.All eligible films will be screened as part of the Namibia Film Week end of September.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here