Etyapulo lyoongalo lyopothinge

0
158

KuSelma Neshiko

WINDHOEK- Aaholi yomusiki nenge yoongalo otaya ka nyanyudhwa Olyomakaya ndjika pethimbo lyoshituthi shoondjimbo shoshikundaneki Southern Times shoka tashi ningilwa pehala lyokuulikila iipindi lya Venduka.

Aatuliko yoongalo aakwashigwana yaSouth Africa yoo DJ,  Kent,  Zinhle,  Clock na DJ Cndo oyo taya ka kwatela komeho oshiindingili shika shoongalo kaakunawe.

DJ Kent (edhina lye lyuushashwa  Khensani Mabaso) omutuliko gwoongalo  ena omapole ogendji oshowo omutulikumwe gwoongalo ena oongalo dha simana ngaashi ndjoka  yedhina “Spin my world around’ na ‘Top of the world’dho ndhika ohadhi uvika mooradio dhomoSouth Africa oshowo dhaamuka. DJ Zinhle (alukwa Ntombezinhle Jivane) okwa ninga omutuliko gwoongalo moMzansi pethimbo iilonga mbika ya li tayi pangelwa koonenkandangala lyambandje, mbalambala okwi imonene ehala lye  moshimpungulonga shika noongalo dhi holike ngaashi ‘My name is’ ta imbi pamwe na  Busiswa Gqulu.

 SummerOmanga DJ Clock (nenge  Kholile Gumede) ena ooalubuma hamano mekwamo lye na okwa tseyika nawa omolwa ongalo ye yimwe yedhina ‘Pluto (Remember you)’ moka tamu imbwa ku Beatenberg  oshowo okwa tseyika mokutula kumwe oongalo dha Big Nuz, Durban’s Finest, Chynaman, Euphonik osho tuu.

 DJ Cndo okwa pititha oongalo moalubuma ye yotango yedhina  Finest Lady of House oshiluku shotango nokwa ningi omutuliko gwoongalo gwotango omukiintu moSouth Africa okupititha ehwata lyoongalo dhomukwelengendjo gwohouse.

Kakele kaatuliko yoongalo mbaka ya yambuka koMzansi , aatuliko yoongalo yaandjetu nayo inaya thigalapo , oshoka muka otamu zi ooKFC  DJs, Cellos Deep na DJ Ambizzy.

Omiyelo otadhi eguluka poyimwe yomutenya nuutekete okuyamo mehala lyomaulikilo gIipindi otau adhika poositola dhoShoprite na Checkers koodola ethele limwe alike.

Caption: DJ Zinhle oye gumwe gwaatuliko yoongalo omuSouth Africa ngoka taka dhana oongalo poshituthi shoongalo  ‘shOpothinge Olyomakaya ndjika pehala lyOmauliko gIipindi gaVenduka

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here