Omaso gombaadhilila mOhangwena

0
142

KuLoide Jason 

ONGWEDIVA- Opolisi yaHangwena otayi konaakona oshipotha  shinasha nonkambadhala yedhipago sho omukiintu omugundjuka a lyatwa kohauto yo Toyota Corolla eta si omanga kwali ta kambadhala okutaaguluka opate.

Oshiponga shika oshaningwa  mOsoondaha yaziko omutenya lwopotundi 11h30  mondjila onene yaShikango naHangwena popepi noombelewa dhelelo lyondoolopa yaHelao Nafidi.

Nakusa oye Adelheid David omukalimo gwomOkaku mOndonga moshitopolwa shaShana. 

Uuyelele mboka wa gongelwa kopolisi okuza koombangi otawu ti kutya anuwa nakusa okwali ashike ta ende noku lengalenga koombinga adhihe dhopate opo awape okutaaguluka ashike okwa pumwa koshihauto.

Nakuhinga ohauto ndjoka ya pumu omuntu ngoka oye Justus Mwapangesha omukalimo gwomokunda Okongo moshitopolwa shaHangwena.

Aakwanezimo yanakusa ayehe yomazimo agehe gaali oya tseyithilwa nale, nomakonaakono  gopolisi otaga tsikile.

Oshipotha sha yooloka kwaashika, opolisi oya lopotelwa eso lyomugundjuka  gwoomvula omilongo mbali ngoka iikutha omwenyo sho a imangeleke nongodhi mondunda ye yokulala  mEtitano lyayi.  

Omulumentu nguka ina thiga po nande uuyelele washa kutya oshike shemu thiminike opo iikuthe omwenyo.

Okwiimangelekele megumbo lyahe momukunda gwawo Egambo mEenhana moshitopolwa Ohangwena. 

Nakusa oye Jose Nghihepa Ndeuyepa naakwanezimo ye ayehe oya tseyithilwa nale. Omakonaakono gopolisi otaga tsikile moshinima shika. 

Omupopiliko gwopolisi mOhangwena okwa koleke omaso ngaka gopaali nokwati omakonaakono gopolisi miiningwanima mbika otaga tsikile.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here