Shugga Dadiz otayi pula komeho

0
188

KuPinehas Nakaziko

WINDHOEK-Konyala aagundjuka uunene yaamati mevi lyomapendafule ngashingeyi oyendji ohaya imbi oongalo omolwa uunongo nomayambeko ga yoolokathana ngoka ya pewa ku Kalunga kawo.

Omakandangala gombandje gaali  Nestor Shihepo Mewiliko aka Laddesh na Chilles Kahana Amalwa ngaashi ya tseyika nongundu yawo Shugga Dadiz oyamwe yomumboka taye shi enditha nawa moongalo. Nonando uunongo wawo wa tseyika koyendji, onkene taya tsikile natango oku wu ulika kooha noohaa dhoshilongo. Ngashingeyi oyeli nokuli ya ipyakidhila okuka ulika noku tseyitha oalubuma yawo yotango tayi ithanwa Propaganda pehulilo lyomwedhi nguka.

Oalubuma yawo oyina uungalo omulongo mboka tau nyuwitha omakutsi gaapulakeni. Sugar Dadiz ngashingeyi oya tokola opo ya tseyithe oalubuma yawo moondolopa dhoshilongo ashihe.

Ookuume ayehe mbano otaya holola omukumo opo ando ya fale ngaa omeya hu taku hangwa ngaashi yadhiladhila, Kombinga yomafutilo osho wo mboka taya ka mwenyeka otashi ka tseyithwa methimbo efupi lela oshoka omalongekidho ogeli metifa. 

Oalubuma yawo ndjika miikwelengendje oya longa pamwe naKboz, M-Jay, Dj Diddy omanga uungalo wadhindikwa kuElvo mono yewete kutya shampa yapiti kombinga yaayambidhidhi yawo, kola okuna okusila pompa oshoka oongalo dhawo odha dhenga mbanda kaakunawe.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here