Onghwalukuwa ya galuka ishewe naSumina

0
276

KuPinehas Nakaziko

OKAHANDJA-Konima ashike yokushi enditha nawa moalubuma yawo yotango yedhina Ohango, ongundu yoondjimbo dhopamuthigululwakalo noShamboo mOkahandja yedhina Onghwalukuwa ndjoka yili kohi yelelo lyaVictor Nakapandi, osho yapititha oalubuma ontiyali tayi ithanwa Sumina, shono ishewe tashiti tugandjeni.

Omukuluntu nomukwateli komeho gwongundu ndjika Victor Nakapandi okwati shika okwali ondjodhi onene kuyo okupititha oalubuma yawo ontiyali, nonando kashali oshipu.

Omusholondondo gwoongalo dhawo omutiyali omuna ehwata lyoongalo omulongo nantano (15), moka mwakwatelwa dhoka tadhi tanga ongundu yoSwapo.

Omayimbilo ngano taga tanga oSwapo ongaashi ne ndoka lyili ponomola yotango lyo ishewe olyalukilwa edhina lyoalubuma tayi ithanwa Sumina. Omaimbililo omakwawo ongaashi Tuhololeni, Ndemupopitha naSwapo Wetu. Konyala ngele omuntu otopulakene nawa oalubuma ndjika otohala okutya oyalongekidhilwa omahogololo ngoka twataalela.

Kakele ashike kwaadhoka tadhi tanga Swapo omuna oongalo odhindji tadhinyuitha omakutsi gaapulakeni ngaashi Ohole, Ondjeke, Namibia naEfundula.

Onghwalukuwa oyo ongundu ndjoka yina aayimbi oyendji mboka ha ya imbi omawi gayoolokathana. Yamwepo yomwaamboka yakwathele moalubuma muka ongaashi Ndakumwa, Ngunda, Monika na Kuku Nkandanga.

Ndakumwa oye omwiimbi omukiintu omugundjuka, hiimbi ewi lyotango netiyali, ano oteenule lyadhogoka nawa. Victor Nakapandi omwiimbi gwewi lyombaatha.

Caption: 

Picture: Onghwalukuwa 1

Caption: Omukwatelikomehi nomuwiliki gwongundu Onghwalukuwa, Victor Nakapandi

Picture: Onghwalukuwa 2

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here