EAA ta yi ka ulika uunongo wayo pOniihwa

0
212

 

ONIIHWA – Elombe Art Academy otayi ka ulika uunongo wawo momukunda Oniihwa, mOnayena pehala lyomayinyanyudho lyatseyika nawa Okaluheke Bar Olyomakaya.

Oshiindingili shika otashi kakala ne sha tata shayindula oshoka otapu kakala iinyangadhalwa oyindji yomayinyanyudho osho wo omathigathano gayoolokathana gombiila yoWindhoek Lager. Oshiindingili otashi ka tameka ethimbo lyomutenya lela molyomakaya moka nomalongekidho onkene gakwata miiti opo kehe ondjuhwa yi katondoke nenkandjangali.

Elombe Art Academy olya tegelelika lyika mwenyeke esiku ndoka noondanisa dhantse wakathindi ngaashi yatseyika nawa onga ookamana kandongo piinima yatya ngeika. Pomweelo itapu kakala iifuta yasha opo aantu yeye momwaalu gwakola ya ondodhe omeho yo taya ningi woo poyendji ihapa kutwa po ihapu siwa enota.

Ongundu ndjino EAA ongundu yatotwapo kaagundjuka yomukunda Elombe mbono yatula uukuni kumwe opo ya yambulepo uunongo wawo ayehe ngaashi wokwiimba, okudanisa, okuthaneka, okudhana iinyandwa niidhano yopamuthigululwakalo nosho tuu, omuwiliki nomutoti gwawo Erastus Tsempo otaholola wo kutya ontsi oyina kukatsima momeya siku ndyoka onkene aantu yoposhitopolwa naya holoke yatale iimpenyu tayi mpenyuka yo yeye wo yiisindanene omasindano omawanawa ngoka tageetwa koWindhoek Lager, oshoka iinyangadhalwa mbino komikunda hayo yoku ethwa oshoka oya pumba yafa onyama yombwa.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here