Ongundu yoAma Daz Floor ya pititha okavidio Eduwa

0
314

 

WINDHOEK-Ongundu yaamati aanyasha mboka yakala nokuninga edhina lyawo ta ya endelele ngele tashiya mehangano lyomusiki yedhina Ama Daz Floor osho ya pithitha okavidio kawo Eduwa.

Okavidio haka okathaanekwa nokadhindwa kuIndongo Itatu, okuziilila kehangano lyoClear Vision Film (CVF). Okavidio okapiti lwotango koIntaneta oshiwike shika, moka oyendji ya kala noku ka tanga onga yimwe yomoongalo dhOshiwambo ndhoka dha dhenga mbanda no tadhi kwelengendja nawa momakutsi gaapulakeni. 

Ongalo ndjino ‘Eduwa’ oyo ndjoka tayi popi iiningwanima nomaudhano ngoka gali haganingwa nale kaanona ngaashi euma, oodule niikwawo oyindji. Kakele ashike kiiningwanima mbyoka yaningwa mokavidio muka, otashi ulike ishewe kutya ongalo ndjino otayi longo natango aanona mboka ihaaya landula we omithigululwakalo dhawo opo ya shune moonkuluhedhi dhoshilongo shawo, yo ya ilongemo sha woo.

Aanyasha mbaka yane Zulu Boy, Doctie, Sixa na Anchux oya pitithile oalubuma yawo yotango kuyele nuumvo yedhina ‘Mwakala Nale’ noyali ye ulike nokuyitseyitha moKatutura, Green Well. Oalubuma ndjika oyakala noku inyenga nawa unene tuu momadjukudjuku gomomahala gokunwina gayoolokathana. 

Okuninga oomvula dhaadha puheyali Uunkulungu waalumentu mbaka owali wathiki momakutsi gaapulakeni unene tuu mokangalo kawo Johny naMwakala Nale mboka wali wapiti nale omvula yaziko. Ngashingeyi okwategelelwa yaka ulike uunongo wawo wopothinge poCeleb Spot Bar mo Green Well mo masiku sho taga kakala Sepetemba 27. 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here