NFA a ti ina longa epuko mevundakano

0
282

WINDHOEK – Ehangano hali wilike uudhano wEtanga lyokoompadhi moNamibia nenge Namibian Football Association (NFA) olya pewa oombedhi , kaanambelewa yoospana dhetanga lyokoompadhi mboka yaa li uvitile ombili oshoka anuwa olyo lya vundakaneke omaudhano moliha yopondondo ontiyali moshitopolwa Erongo.

Pahapu dha Wycliff Martin, gumwe gwaamboka yaa uvite ombili ,uudhano wetanga lyokoompadhi moliha ndjika ihau kalako ngaashi shuuthwa nomolwashika oospana ohadhi dhana moliha ndjika itaadhi landula oompango ndhoka dha tulwapo.

“Oospana dhomoshitopolwa odha kuthapo oshinakugwanithwa shoku tula oompango miilonga, omanga mboka yaana uunongo wa gwana muudhano wetanga lyokoompadhi ihaa ya ulike nando esimaneko lyasha lyoompango dhuudhano oshowo omilandu dhuudhano.”

“Ombedhi oyi na okupewa NFA, ngoka shafa keena esimaneko lyekotampango lye mwene oshowo oompango nomautho ngoka oye mwene e ga tulapo.”

Martin okwa ti omavundakano ngoka taga inyenge moliha yomoshitopolwa Erongo, molwashoka uudhano wetanga lyokoompadhi itawu wilikwa pa mu landu ogo geeta opo omaudhano moliha ndjika ga hule ethimbo lyago lyokupwako inaa li adha.

Okwa ti oospana ndhoka hadhi dhana moliha ndjoka odha manitha omaudhano gadho sho dha dhana ashike edhingoloko limwe. Ndele hangaashi hadhi dhana aluhe omadhingoloko gaali.

“Uudhano moliha ndjika owa li wa dhanwa pwaana ewiliko lyopombanda lyayo oshoka ewiliko ndyoka olya li lya thigipo iilonga mokati koliha ndjika nuumvo sho oshinima shika osha li sha thigipo omwaka ngoka gweeta opo kehe ospana yi longe ngaashika yo yi uvite ya hala okulonga.

Okwa lundile ishewe oNFA kutya oya koleke ehogololo lyaawiliki aape, ati etokolo ndika itali tsu kumwe oshoka NFA ina landula omilandu dhomondjila.”

“Shoka tashi kumitha ooshika kutya oospana ndhoka dha mana dhili mokati komusholondondo gwiitsa odha li dha pitikwa okukadhana muudhano opo dhi vule okumona ompito okuya ko liha ya landulako.Shika osha pitikwa nonando omaudhano moliha ndjika ka ga li ga manithwa okudhana.”

Martin okwa nyenyetele NFA kombinga yomukalo ngoka a longitha okugeela oospana ndhoka inaadhi futa iigandjwa yadho yuukwashilyo woliha ndjoka.

“Oospana mbali ndhoka dhali inaadhi futa odha li dha tidhwamo, konima sho ndhika dha li dha pitikwa dhi dhane omaudhano gotango gatano.

Oospana ndhika Zula Molest na United Stars,” odho dha kuthwa muudhano woliha ndjika.

Titus Kunamwene omuwiliki gwoshitopolwa shooliha dhopevi moshilongo okwa gandja ehokololo lya yooloka kwaa ndyoka lya Martin, kutya omolwashike omaudhano gomoliha yopevi mErongo ga li ga vundakana.

“Iinyangadhalwa yoliha ontiyali mErongo oya tameke kwatoka omolwa iinakugwanithwa yimwe oshowo omaimbo ngoka twa li itaatu vulu oku ga kandulapo.

Okuza mpoka oospana adhihe dhali tadhi kuthombinga muudhano mbuka odha tseyithilwa, na Wycliff Martin oku li oshitopolwa sheuvathano ndika kutya uudhano otawu ka dhanwa ashike medhingoloko limwe alike.’

Onkene kutse omumvo guudhano woliha yopondondo ontiyali moshitopolwa shErongo ogwa hula pambelewa” Kunamwene a ti.

Omusholondondo gwoospana mondondo ontiyali yoliha mErongo

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here