Omukokele eli moluhepo olunene nando

0
359

OKAPANDA – Nonando epangelo lyaNamibia lya kala noku popya kutya aakulupe mboka taya taamba openzela yaakulupe naya kale taya silwa oshimpwiyu, Hango Shilulu onkee ngaa eli monkalo ndjoka tayi tilitha omuntu ngele owa talelepo mpoka hazi. Omukulupe nguka gwomimvo tadhi ihilile kethele ye ishewe kena oshipala, mpoka ha zi opo ngaa omuntu ino hala okutala omanga megumbo lyolyene omuntu kuna ngaa naampoka to kala omutumba.

Kundana sho a talelepo egumbo lyomukulupe Shilulu moka eli nomwanakadhona okwali oshidhigu okumona Shilulu tazi mondunda ye yo kulala a nyonkama oshoka ondunda ofupi unene na kapuna nando omuntu ta yi nenge ta zi mo mondunda moka inaa tsa oongolo.

Omahokololo nee ngoka gazi kaakalimo yopomukunda mpoka otaga ti kutya anuwa omwanakadhona gwaShilulu, Monika Shilulu oha hepeke he nayi unene ngaa sho he mu thigi megumbo oye awike omanga ye tayi ashike koondingosho.

Ashike Monika, ngoka a hulila mondondo ontihamano ye ena uunona uutano, okwati “iimaliwa yopenzela oha yi longitha epya na onkee inayi gwana okulandela he ombete yokulala.”

Shilulu okwa ti kena olukalwa luli hwepo na oha mono unene iihuna pethimbo lyomvula. Iimaliwa ye ohayi taambwa komwanakadhona ngoka eli naye megumbo ashike kena ashike kutya ota kuthilemo he nando oko okapeleki. Monika okwa ti kutya ye iha thigi he megumbo ta hokolola kutya aniwa ohemu sile oshimpwiyu mpoka ta vulu. Shilulu ka kwali ta vulu okuhokolola okukalamwenyo kwe, oshoka kena ombili yokomwenyo ye okuna omadhilaadhilo kage li pehala.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here