Esindano muudhano wopambili lya pe Gladiators omukumo

0
266

WINDHOEK – Ospana yetanga lyokoompadhi yaakiintu ya Namibia yedhina Brave Gladiators oya pewa omukumo omupe pethimbo ya li ya dhana uudhano wopambili nospana yAlgeria. Uudhano mbuka wa dhanenwa moVenduka owa li wa ningwa kuna ashike omasiku taga yalulwa opo uudhano womanyakwa gaakiintu moAfrica wu tameke moVenduka oshiwike tuuka.

Ospana ya Namibia otayi ka dhana yina omukumo neinekelo molwashoka oya li ya sindana muudhano mboka ya dhana naandjoka ya Algeria Olyomakaya oshiwike shayi. Brave Gladiators oya dhenge ospana yaakiintu yAlgeria nookoola ndatu mu yimwe pokapale kopendiki lyuuteknika lya NFA mo Venduka.

Uudhano mbuka wa li tawu dhanwa neitulemo owa li wa talika ongo wu li eilongekidho koospana adhihe ndhika mbali. Namibia oye a li tulamo okoola yotango ndjoka  ya tulwamo komudhani gwokomeho gwa Namibia, Rita Williams, ngoka a thangelemo etanga ndyoka ospana ya Algeria ya li ya nyengwa okuthangapo mbala popepi nokoola yawo. Namibia okwa kala ena okoola yimwe monola sho oospana ndhika dha yi pokafudho kominute omulongo nantano.

Medhingoloko etiyali Brave Gladiators oya tsikile natango okudhana nawa ngaashi ashike ya li tayi dhana omanga inaa ya ya pokafudho. Taya ponokele okoola nombinga yospana yAlgeria. Eponokelo ndika olya keeta iiyimati sho kapitiya gwospana ya Namibia, Ueri Kasaona  a dhengelemo etanga nomutse ndyoka a tuminwa ku Zenatha Coleman okuza kooha dhokapale. Kasaona okwa tulamo okoola ontiyali ya Namibia.

Okoola ontintatu ya Namibia oye ya molupe lwo penalty ndjoka ya thangelwamo ku Coleman konima sho nguka kwa ti wa okwa hatwapo meni lyehala lili posheelo shokoola. Coleman ngoka a li itaa dhana nondjundgu pakutala kwe mwene esiku ndyoka, okwa thangelemo etanga ndyoka omukwati gwa Algeria , Kahino inaa vula nando okumona ompito opo andola eli kwate.

AaNamibia oya li ya yugwa ompito okutulamo okoola ontine medhingoloko etiyali sho etanga ndyoka lya li lyuuka mokoola lya galulwamo komudhani gwa Algeria, Sadou Habiba omanga omukwati gwa Algeria a li kokule nehala mpoka pena etanga.Omukwati gwa Namibia omutiyali , Agnes Kauzuu, oye a gandja okoola omagano ku Algeria,sho aadhika a thikama pehala lya puka sho etanga lya thangwa  ofree kika naandika olya piti nokuya mokoola ya Namibia.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here