Young T a shaina noMshasho Records

0
244

WINDHOEK – Tulina Twafyaalako a tseyika nawa nedhina Young T osho shaina elonglokumwe nongundu yoMshasho Records oshiwike shika.

Ongundu yoMshasho Records oyo yimwepo yomoongundu ndhoka dhili pamuthika gwopombanda moNamibia ngele tashiya moongalo no yili kohi yelelo lya The Dogg.

The Dogg okwa shanga kepandja lye lyoFacebook ta ti ye okwa nyanyukilwa euvathano ndika ye okuwete kutya otaya ka longela pamwe ethimbo ele oshoka Young T oye gumwe gwomaahikingalo mboka ihaa ya shuna monima.

Young T naye okwa ti ndjika oyo onkatu yotango a kutha okushainwa koMshasho Records, nokuli nale metifa okupititha oalubuma ye yedhina Philosophical Page pehulilo lyomwedhi nguka.

Young T oye gumwe gwomaahikingalo mboka taya humitha oongalo dhoshiNamibia komeho, omolwuunongo wawo wa dhenga mbanda. Oshilongo okwe shi yambukile kOngha mUukwanyama moka a kala ta ningi oongalo dhe nokuningila aahikingalo oyendji aashona omikwelengendjo dhoongalo dhawo ethimbo ele.

Oalubuma ya Young T ndjoka ya tengenekwa tayi ka pita pehulilo lyomwedhi nguka otayi ka kwatelamo iiyimbo yoAfro Pop, Hip Hop noKwaito.

Oalubuma oya pwa nale okuningwa, ye okwa imba pamwe naahikingalo ngaashi Patrick naDion yoPDK, Sunny Boy, D-Blood, Iron Man, KT Sackey, Eddy K, S-Man,Tulisan naTequila.

Molwa uunongo we owundji, Young T okwa ningila ishewe aahikingalo mboka aanene mehangano lyoongalo omikwelengendjo nooalubuma odhindji ngaashi yaSunny Boy 50-50 Love nuungalo une (4) moalubuma yaSatlam tayi ithanwa “My fan My blood”.

Kakele kwaashoka, Young T okuna ekwatathano ye okwa longa wo pamwe naahikingalo oyendji ngaashi Komesho, Terror, Zalas, Tsempo, Out Ride naKidd Ill.

“Oalbum yandje otayi etitha oonkondo oshoka ohwangalahwahwa yomaludhi gatatu goongalo oge etapo oludhi lumwe olupe lwo oluwanawa. Oshigwana osha tegelela ongalo ndhi inaadhi uvikamo nale moshilongo.

Oshiholelwa naya tale kokangalo kandje Ehaka, hoka haka dhanwa noha kapulwa unene kooradio dhomoshilongo” Young T ta goyoko.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here