Gumwe gwomoonakuhepekwa komakakunya ota pula ekwatho kepangelo

0
254

OKAPANDA-Aakwashigwana yamwe mboka ya hepekelwe nale koombulu omanga oshilongo inaashi manguluka otaya indile epangelo opo li ya tale nokuya dhimbulukwa wo ngaashi naanaa aakondjelimanguluko ooyakwawo.

Jacobina Hango, omukalimo gwomOkapanda mOmbalantu okwa ti naye wo okwa li a thangagulwa nokudhengagulwa komakakunya, niilyo ye yimwe yolutu, mwa kwatelwa eho limwe oya lamena. Hangu oku na woo oshitumbuka oshinene shoka sha holoka po onga oshizemo shedhengo.

“Ngashingeyi sho nda dhengwa eho lyandje limwe iha li monoko we ano ly posipala, nonda kala ndina uunkundi wokooko kokolumoho noshowo uunkundi wombunda na otashi pula ndje ethimbo ele  okulonga iilonga yomepya,” Hango ati ngaaka.

Omukiintu nguka ta ti epangelo nali ninge onkambadhala opo li dhimbulukwe woo mboka ya hepekelwa meni lyoshilongo koombulu.

Hango okwa hokolola woo kutya meni lyoshilongo omwali muna aantu oyendji noonkondo ya lemanekwa koombulu pethimbo lyiita ashike aantu mbaka inaya yalulwa onga aantu mboka yali ya tekela po pekondjelomanguluko.

Shika nee okwa ti otashi uulike okatongo kopauntu uunene kwaa mboka yalemana ashike ihaya mono sha.

Hango okuna woo oshitumba oshine mepepe lyokooko kokolumoho shoka tati kutya aniwa ohashi tukuka ashike pethimbo lyomvula po opo ena oku kala i ilongela.

Hango omunamimvo 72 okwati ye okuza omumvo 1984 sigo oko nena ndjika okuli omunkundi ashike uutoye niiyimati yoshilongo shika ihe  yili naanaa ngaashi osho a li a tegelela.

“ Ngaye onda fikilwe nomalusheno, nda dhengwa nolupi lwondjembo etandi thangagulwa  mombunda ndjoka nee ya ninga nge oshimbembe,” Hango osho a hokololele Kundana ngaaka.

Okwa ti epangelo nali tume aantu opo ya ka yalule aantu yoludhi ndoka momikunda uunene tuu kuushayi yo ya yande omanyenyeto ngoka taga ziilile maakwashigwana.

Okwa indile woo uunona wekondjelomanguluko wu silwe oshimpwiyu unene  mboka wa valwa kaantu ya sila mekondjelomanguluko.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here