A haluthwa koshinima sha ningilwa puupandiinda we

0
311

ONANKALI – Omukalimo gwomomukunda Omulilo mOnankali pamwe na yamwe yomomukunda gwawo moka oya li ya haluthwa koshinima sha ningilwa muupandiinda wakuku Selma Imbondi.

Oshiwike sha ziko okatekulu ka kuku Imbondi okali ta ka ende anuwa ta ka kongo oombale opo ka ka pandeke iikombo yawo, moku enda kwako oka li ki itsu mokamushigakano keli lwopuuyale mpoka haya fola oombale dhawo shito, oka li ka lombwele yinakulu no ya li ya gongala ya tale shoka shilipo.

“Otwa li woo twa tseyithile opolisi ndjoka ya thiki mbala opo yi ye yi tu talithe, otwa li twa kumwa unene oshoka oshinima shika osha li tashi halutha noonkondo, sho twa tala otwa mono okamushigakano hoka ka mangwa noombale, po opwafa pwa filwa oshilambo etapu filwa sho osho she tu halutha, pooha opwa li puna omutse gwondjuhwa nokapendi keli pooha dhaampo pwa tulwa okamushigakano hoka,” Imbondi ta popi ngaaka.

Pethimbo ya gongala mpoka oyali woo ya tseyithile omukalelipo gwa mwene gwomukunda Nikanor Nangolo ngoka naye a thiki mbala. Oya li ya tokola opo ya landule oompadhi ndhoka mpoka dhaza yo ya tale kutya opwa ningwa shike naanaa.

“Moku landula oompadhi ndhika otwa li twa mono kutya nani odha za megumbo lyomushiinda sha kuku Imbondi, mwene gwegumbo Ndapewa Erastus omo twe mu adha no twa li twe mu pula etu yelithile shoka sha ningwapo nonkene oompadhi ndhoka dhe ende opo dhi ye megumbo lye,” Nangolo ta gwedhapo ngaaka.

Erastus ngoka ali a zimine kutya oompadhi ndhoka odha za megumbo lye okwa li a yelitha kutya okwa li ta pangitha omwana konganga yopamuthigululwakalo ngono ali te ehama, no ya tokola nee opo ye shi ningile puupandiinda wa mukwawo nonande sho a pulwa kutya omolwashike ena ku shiningila puupandiinda wamukwawo ina vula okugandja eyamukulo lyothaathaa.

Erastus okwa li a zimine komeho gaayehe yalipo kutya okwa ninga epuko, no ka kwali ena okushi ningila komeho giigunda ya Imbondi. Oyali ya pewa esiku ku mwene gwomukunda opo oshinima shika shi ka pulakenwe komakutsi omale yo ya tale shoka shili moshilambo, nonande konima mwene gwomukunda Omulilo mokwaahepo kwe ali a gandja natango elombwelo opo moshilambo mu talwe kutya omuna shike yo aashinda mbaka yi ipe ombili.

Kuuyelele wa gandjwa ku yamwe mbono ya adhikapo sho Erastus eya a fule ye a tale kutya moshilambo omuna shike oyati inamu adhika sha kakele kokapendi hono ka adhikamo. Imbondi  ngono a holola oku uva nay i kwe  okwa ti okwa li a hala oshinima shika shiye koveta oshoka ke uvite kutya oshike oshinima shika shina oku ningilwa polwaanda lwe. “shampa nda yi mondunda yandje ihandi kotha, omutima gwandje ka gu uvite we ombili nondi wete kutya uushiinda wetu na Erastus owa teka oshoka kandishi shoka ta kondjitha , ta ti okwa li a hala shino shi ningwe manga mbala yo ya kandulepo omukundu omanga omutalala,” Imbondi tati ngaa.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here