Omadhimbuluko omawanawa ga Zenatha Coleman kombinga yuudhano waCAF woomeme

0
297

Nonando ospana yetanga lyokoompadhi yaakadhona yoNamibia Brave Gladiators oya zimo methigathano lyomanyakwa goTN Mobile gaCAF ngoka taga hulu Olyomakaya ndjika aadhani mbaka oya pandula keyambidhidho ndyoka ya pewa koshigwana sha Namibia.

Omudhani gwa Namibia ngoka a ningi omuholike gwomuNamibia kehe, Zenatha Coleman ota hokolola nkene a li uuvite etumba nuuntsa okukala oshilyo mospana ndjika. Okwa ti okuza tuu sho ya zi mombesa esiku lyeegululo lyuudhano moku kadhana na Zambia, yo kaya li ya itaala shoka sha li sheya tegelela. “Okuza komathano omanene ngoka ga li ga tsilikwa moshilando osha li sha fa ondjodhi . Puupale , osha li tashi etele omuntu omahodhi genyanyu okutala aantu yetu shono yali taye tu popitha oshowo ya kala noku tu kumika pethimbo tatu dhana,’ osho Coleman a hokolola.

“Pethimbo lyomadhewo gesiku kehe osha li hwepo oshoka haantu oyendji ye ya okutala sho tatu idheula, ndele uuna twa li momukweyo oku matukila mokapale tu ka dhane esiku lyuudhano, oho . Osha li tashi kumitha noshowo tashi hokitha  okutala sho aantu oyendji yuudha kiipundi mokapale nuuna twa mono aayambidhidhi ayehe yetu mboka otwa li tu shishi  kutya otuna okulonga twa manamo,” osho Coleman ta  dhimbulukwa.

Muudhano wawo wotango na Zambia aadhani ,Stella Williams oshowo Thomalina Adams oya tulamo kehe gumwe okoola yimwe naashika osha pe Gladiators esindano muudhano wotango mongundu ya A. Mbuka owa ka landulwa kuudhano pokati ka Namibia na Ivory Coast moka Namibia a dhengwa ookoola 3-1. Muudhano mbuka Coleman oye awike a tulamo okoola yimwe ndjoka.

“Uudhano mbuka owa li wa kindja otwa li twa kambadhala ndele ookoola odha li tadhi nyengana okuyamo. Naasho nda tulamo okoola ndjoka osha li oshinima sha shewa nethimbo itaandi li dhimbwa  ngame oshowo ospana yandje. Medhingoloko etiyali Ivory Coast okwa ka dhana noonkondo na okwa tulamo ookoola mbali dha simana. Otwa kambadhala okudhana ngaashi tatu vulu oshoka otwa kala tu shishi kutya katuna okuuvitha nayi aayambidhidhi yetu mboka ya kala noku udha uupale uuna tse twa li tatu dhana,” Coleman a ulike.

Muudhano wa hugunina pokati kaNamibia na Nigeria , Coleman okonyala a tulemo okoola medhingoloko lyotango, na okwa li oshitopolwa shehomono kehe pethimbo lyuudhano wawo sigo oosho mbuka wa thiki pehulilo, na okwa pewa epandulo ongo oye Omudhani dhingi guudhano mboka esiku ndyoka.

“Otwa tseya kutya aayambudhidhi oya tegelela oshindji kutse sho ekudhilo lya ningi enene uuna tse twa gumu etanga. Aayambidhidhi ina ye tu sa ohoni nonando otwa dhengwa mbaka oya kala noku tu tsa omukumo sigo opehulilo lyuudhano. Sho nda tala aantu ayehe mbono taya tumbula edhina lyandje  onda li nda hala ando ngame ndi ninge omuntu evule yalwe oshoka onda li nda hala ndi longe noku pitilila pwaashoka omuntu gwomwenyo nombinzi itaa vulu okuninga,’ osho Colemana a popi ye ta imemeha.

Aayambidhidhi ye oya igidha muule konima sho ye a pewa epapa lyomudhani dhingi muudhano wawo na Nigeria. Nokonima yuudhano kehe gumwe okwa li a hala okukala popepi na Coleman.

“Otandi vulu okutsikila okuhokolola shika esiku alihe, na onda hala okupandula aaNamibia amuhe , mboka mwa li puupale naamboka mwa li potiivii okutu yambidhidha. Osha li oshinima oshiwanawa kutse na otu shishi kutya  tse otatu ti sha kune oshigwana shetu, shoka twa li inaatu shi tseya nale, nomonakuyiwa  otatu uvaneke tatu ka longa  nawa muudhano opo tu mu etele enyanyu,Tangi Namibia ,’ osho Coleman a hulitha niitya mbyoka.

Uudhano womanyakwa goomeme uutimugoyi wa TN Mobile CAF Women Championship owa hulu Olyomakaya ndjika.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here