Aailongi yaUnam taya ka ulika uunongo wawo Ku Pinehas Nakaziko

0
258

WINDHOEK – Lya ningi natango ethimbo moka aalongwa yomoshiputudhilo shopombanda noshinene shaNamibia (Unam) haya ulike uunongo wawo kehe omukokomoko gwomvula, tashi pitile miizalomwa noonguwo dhawo ndhoka ya hondja  yoyene.

Euliko lyoonguwo ndika kaailongi yiilongomwa yokomake otali kaningilwa mongulu yaNamibia yomithigululwakalo yedhina FNCC, mEtitano ndika, moka aailongi okuza komvula yotango zigo oya hugunina taya ka ninga shoka ha ya vulu okuninga, okupitila muunongo wawo woku hondja iizalomwa.

Euliko ndika lyoonguwo olya nuninwa okunyanyukilwa  pamwe noku ulika uudhiginini waailongi mboka yeshi enditha nawa kehe omvula osho woo okutsakanena pamwe yo yatseyathane.

Otapu ka kala woo omainyanyudho ga kwata miiti gontumba nogontumba ta ga ka ningwa kaahondji mbaka, pamwe noongalo dhaahikingalo Aanamibia.

Iikutu mbi tayi ka ulikwa oyo mbyoka ya ningwa ngaashi  moopulasitika, momapakende niinima mbyoka ya longithwa nale. Iikutu mbika oya kwatela mo nee uupendi, oohulukweya, oohema dhiituthi nooshuta dhaasamane.

Caption: Aailongi yomoshiputudhilo shopombanda oshinene shaNamibia ethimbo taya ulike oonguwo dhawo omvula yaziko poFNCC

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here