Aakokele ya si moshiponga shohauto kOmakange

0
231

ONGWEDIVA – Nando aakalimo naalongithi yondjila yaMakange oya li ya nyanyukilwa etungo lyondjila ndjoka naashoka wo ndjika ya tulwa oteya oyendji ngashingeyi oye na omaipulo omolwiiponga mbyoka ya indjipala anuwa mondjila ndjoka.

Omaipulo ngaka oga yi pombanda ishewe konima sho Omaandaha oshwike shika aalumentu yaali aakokele ya sile mondjila yokOmakange sho oshihauto yawo ya kandoma.

Opolisi oya hokolola kutya aalumentu yaali yomimvo dha konda omilongo hamano kehe gumwe oya si sho ohauto yawo ya kandoma konima sho omuhingi a nyengwa okupangela osheenditho shoka.

Aalumentu mbaka otaku hokololwa ya li mondjila okuza kohambo hoka yo ya li ya ya oku ka talako onyama yongombe ndjoka ya li ya sila hoka.

Opolisi ina yi vula oku shiyeleka nawa kutya oshike sha eta oshiponga. Omupopiliko gwopolisi mOshitopolwa Omusati , Warrant Officer , Lineekela Shikongo okwa ti oshiponga shika oshidhigu oku tseyika mbala oshoka moshihauot omwa li ashike aalumentu mbaka yaali oyo ayeke, naambaka ayehe oya mana oondjenda.

“ Oshi etithi sho shiponga kashi shiwike. Mohauto omwali ashike aantu yaali aalumentu ayehe na ayehe oya hulithila poshiponga mpoka,” Lineekela Shikongo a ti ngaaka.

Okwa ti nonando ondjila ndjoka oyi shiwike ya mwena nawa oya nika woo oshiponga oshoka oyi na iinamwenyo oyindji .

Ashike Shikongo kombinga yoshiponga ina popyako odhindji molwashoka osheetithi shomaso ngaka gopaali kashishi shwike naanaa.

Oonakusa mbaka yaali oya za yaali oya moshikandjohogololo sha Tsandi momikunda Olukulo nOmapale.

Aakwanezimo ayehe oya tseyithilwa nale .

 

 

 

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here