Ama Daz Floor  tayi ka imba mOkahandja

0
392

WINDHOEK-Ongundu yaa imbi aagundjuka mboka haya imbi oongalo dha dhenga mbanda yomadhina Zulu Boy, Atchux, Doctie naSixa, ya tseyika nawa ayehe pamwe Ama Daz Floor, otaya ka imba pehala lyokunwina mOkahandja, poChicango Bar Olyomakaya ndjika.

Oku imba huka koAma Daz Floor otaku ka kala kumwe ongo oshikonga sho ya piti moshihogololitho shegandjo lyomapapa kaahikingalo aashona monooli 065 Annual Music Awards (065 AMA), moka Ama Daz Floor yali ya piti muukategori 4. Omainyanyudho  ngako oganuninwa aantu ayehe okuza kaanona zigo okaakuluntu. Ama Daz Floor otaya ka imba oongalo dhawo ndhoka dha pita moshihogololitho osho tuu shika, dhili moalubuma yawo ndjoka opo yapiti yedhina Mwakalane, naandhoka inaadhi uvika nale.

Aahikingalo mboka taya ka mwenyeka pamwe noAma Daz Floor ongaashi ne Chiza, Nono, D-Square, Disaster, Yakuku, Omakanda noyendji ya gwedhwapo.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here