Ehumokomeho ihali holoka po meni lyethimbo efupi

0
187

ONGWEDIVA – Aanamibia naya pandule epangelo kohi yewiliko lyoSwapo omolwa omauwanawa neputuko ndyoka epangelo lyeeta po.

Eindilo ndika opo Aanamibia ya pandule oholomende yoSwapo olya ningwa ku Andreas Shingenge ngoka eli komunapolitika nomuyambidhidhi gwongundu ta yi pangele. Nguka okwa ti Namibia nando osho shimwe shomiilongo mbyoka ya mono emanguluko hugunina muAfrica, shika ina shi mu imba opo a ye komeho miiyalo oshowo mokugandja oamyakulo galwe kaakwashigwana ye.

Shingenge okwa popi ndhika konima sho a li a talelepo iilongo yimwe mUuninginino wAfrica mbyoka mono kutya nando mbika oya manguluka uule womimvo odhindji yimwe yaambika oyili natango konima mokutungala okuyeleka nomuthika mpoka Namibia eli nena.

Shingenge omukalimo gwomOmbalantu moshitopolwa shaMusati okwa li a popi naKundana shina sha nepandulo lye okupandula oholomende ya Namibia mekwatelokomeho lyoSWAPO sho ya etela nokupa oshigwana omawuwanawa ogendjigendji.

“Epangelo lyaNamibia olye tweetela omauwanawa ogendji gendji notali tsikile natango mpoka lya hulila onkee natu tsikileni nokuli simanekela iilonga yalyo”, Shingenge a ti.

Okwa ti ompito ndjika yokuya moonkundathana noshikundaneki shoka sha simanekwa nawa uunene koshigwana oteyi longitha okupandula epangelo lyaSwapo molwewiliko lyalyo lyoshilongo omimvo odhindji okuza tuu kemanguluko sigo onena.Okwe li saluta wo omolwa sho lya kalekepo ombili elandulathano noshowo engungumano.

Shingenge okwa ti oomwedhi dha piti okwa li a talelepo iilongo yo kUuninginino wAfrica hono a ziko a za oompata kutya nando Namibia oshilongo shahugunina okumona emanguluko, shika osha huma komeho miinima oyindji okuyelekanitha naashoka a mono, miilongo mbiyaka. Okwa ti Namibia okuna oondjila ooombwanawa, omalusheno, uunamiti noshowo uundjolowele.

Okwa kumike aakwashigwana mboka haya ti kutya oholomende inayi longsha ya tseye kutya eyokomeho ihali adhika meni lyuusiku wumwe ngaashi omukulugwonale a tile ohaka yala noluhozi lumwe. Ishewe kokule ihaku thikwa ngula.

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here