Akan a tidhwa miilonga koPirates omolwa iipopyagana ye

0
211

WINDHOEK – Oonkalankongo pokati kospana yoFNB Orlando Pirates FC nomudheuli gwayo Ali Akan odha kanithile nguka iilonga.

Ospana yoPirates oya yamukula nongeyo kombinga yomipopyo anuwa dha popiwa kuAkan pethimbo lyoshigongi shiikundaneki moVenduka kuyele oshiwike shika. Omipopyo ndhoka odha li tadhi lalakanene okutseyitha uudhano mboka tawu ka kalako pokati koospana mbali dhomoKatutura, Orlando Pirates na Black Africa.

Akan anuwa okwa popi a ti enyakwa lyuudhano wetanga lyokoompadhi lyaNamibia Black Africa nospana yoAfrican Stars odho adhike oospana ndhoka dhili moliha yomegumbo hadhi wilikwa nawa paithano.

Ewiliko lyOrlando Pirates inali kuthako iipopya mbyoka nomwenyo guuvite nawa, na olya li li wete lya shekwa kudho onkene olya tokola okuhulithapo iilonga ya Akan pwaana omaongaongo.Montumwafo ndjoka ya shangelwa Akan, oya ti omupopyo gwAkan inagu pumbiwa, na ishewe nguka oye omweeti gwomahilathano mokati kaadhani  newiliko lyospana.

Akan ina gumwa komupopyo  oshowo ina kukuma ketidho ndyoka  ishewe ye ina uva nayi kwaashoka a popi. Okwa ti“Pirates ospana onene yina aayambidhidhi oyendji ihe oya pumbwa ewilikongundu lina uuyuki ndele haku wilikwa kaayamba mboka yi itsu uuyamba muusiku wumwe, mboka haya longitha ospana opo yo yi uvithe nawa yoyene noku ikongela esimano.”

Okwa ulike omaipulo ge kombinga yomutengenekothaneko gwospana ndjika gwokomumvo gwoodola oomiliona 2,3. A ti ospana oyina ashike aadhani yeli konyala 22 naambaka oyendji ohaya futwa ashike oodola dhili pokati komayovi gahamano  sigo gatatu. Okwa pula kutya omwaalu ngoka gwa hupako ohagu falwa peni?

Akan okwa lundile wo ewiliko lyoOrlando kutya olya shangitha ospana ongo ehangano lyo inaali pewa epitikilo kaayambidhidhi yospana.”Aantu mbaka kayena eipangelomwnene lyopashimaliwa na otaya thipi Pirates unene opo ya udhithe oondjato dhawo,”.

Akan okwa hokolola kutya okwa li a thiminikwa oku kutha oshimaliwa mondjato ye okufuta aadhani oobonusa omanga ewiliko lyospana lya tsikile nokuholama oshinima shika. Aadhani oya li ya tegelela oobonusa molwashoka oya li ya sindana muudhano wawo no Tura Magic oshowo no Mighty Gunners. “Ngame ohandi longo aluhe  nawa na itandi ka holeka oshili oshoka ngame omuntu omunashili nomuntu ndina uuyuki osho tandi kala ngaaka na otandi si omunashili,.’                                         

Onkundana onkwawo yi na sha netanga lyokoompadhi oondjoka yomudheuli nale gwo Brave Warrior,  Tom Saintfiet, ngoka wo a tidhwa miilonga kospana ye moliha yo PSL mo South Africa konima ashike yokudheula ospana ndjoka uule wethimbo lyomaudhano 10.

Omvalele ya Belgium oya tidhwa oshiwike shika konima sho ospana yawo ya dhengwamo ookoola 5-2 megumbo ya dhengwa kospana ya Polokwane City. Saintfiet okwa sindana omaudhano ga 3, adhana shithike pamwe  2 eta dhengwa muudhano wuli 5 womuudhano 10 ngoka a kala muuwiliki wospana ndjika.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here