Ongudhi yimwe muudhano waNamibia ya kalala

0
244

WINDHOEK – Oshimpungu shomaudhano moNamibia osha  dhengwa ondhimbo onene sha landula eso lyomuwiliki gumwe gwomaudhano oshiwike shayi.

Olyomakaya ga piti Namibia okwa kanitha ishewe  ongudhi yimwe ndjoka ya li ya koleka uudhano moshilongo shika. Piet du Plooy ngoka a lyata oshinkoti sha tsa moondjila dhuudhano moNamibia okwa huluko Olyomakya ga piti  omolwa edhengo lyomutima . Okwa ithanwa kevi lyeuvaneko mepipi lyomimvo 49.

Omuwiliki gwomaudhano mUuministeli wOmaudhano , Aagundjuka , Iilonga yOpashigwana nOohedhi ,Omundohotola Vetumbuavi Veii, kali ta vulu okuholeka oluhodhi lwe sho a kundana eso lya Du Plooy, a ti Namibia okwa kanitha ongudhi onene muudhano, gumwe gwaamboka ya tula onkalamwenyo yawo nethimbo lyawo  okuyakula nokulongela yalwe uuwanawa.

“Konima ashike yemanguluko omanga okatongo inaaka kuka omayego Piet okwa li gumwe gwaatiligane aashona  mboka ya ti oyi ilongekidha okulonga nepangelo epe  okuhwepopeka oonkalamwenyo dha yalwe. Onda longa naye pwaana ondjoolola, oshowo pamwe nanakusa Quinton Steele Botes na Calle Schafer ngoka eli momwenyo natango. Mbaka oya li ya kwatha oku shanga omilandu dha yooloka dhomaudhano, onkene ezopo lye naandyoka lya Botes  olyo ekanitho enene ku Namibia,’ Veii a ti.

Omuperesidende gwa Namibia Rugby Union (NRU)  Bradley Basson, ngoka wo na ye a haluthwa keso ndika okwa ti ‘Piet okwa kala aluhe ena uuwanawa wuudhano worugby moNamibia komutima, otatu mu dhimbulukwa  ongo omuntu eshi ku tumbulwa ngoka a gandja nokwa longo oshindji mewiliko lyomaudhano moNamibia. Aawiliki ya yooloka moshilongo nayo otaya zimine kutya oshilongo inashi kanitha ashike ongudhi onene muudhano ihe osha kanitha wo omulumentu gwomoshilongo ngoka ha longo neitulemo.Piet okwa thigako omukulukadhi gwe  IIsje nomwanamati AJ.

Du Plooy okwa li a taambelwa moshipangelo  oshiwike shayi no kwa hulitha oondjenda dhe Olyomakaya nonando onkalo ye okwa li tayi ulike ya fa yili hwepo metitano lyayi.

Du Plooy, okwa li kapitiya kospana yorugby ya Namibia momaudhano gomalolelo gatano pokati komimvo  1992 no 1994, okwa li a thigipo uudhano mbuka sho a monika uuvu wokankela yomombinzi ndjoka a ka sinda sho a pewa omongo omupe.

Okwa li omuwiliki gwOraata yuudhano ya Namibia , ndjoka ya ka lukululwa noku ninga Namibia Sports Commission.

Okwa kala ocommissiona  yomaudhano nomunashipundi gwolutu lwoku gandja omapapa. Okwa li omuwilikipitithi gwehangano lyokulongekidhila aantu omalweendo lyedhina Trip Travel osigo sho huluko oshiwike shayi.

KuOtniel Hembapu

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here