A fike po okandunda kamukwawo

0
364

OKANKOLO – Omukalimo gwomomukunda Uutha moshikandjohogololo Okankolo okwali a kanitha iilandithomwa ye ayihe ya fikilwa mokandingosho ke hono keli, puundunda hawu ithanwa Okathiya.

Elia Mateus Hitamuka okwa hokolola kutya Kaarina Kakololo naye woo ha kala puundunda mpono okwali a tomeke okandingosho kaHitamuka omulilo no keeheshi kutya okweshi ningile shike.

Hitamuka ngoka pethimbo okandingosho ke ka tomekwa omulilo okwa lombwele oshifo shika kutya ye mwene okwa adhika a za po eli kegumbo okwa dhengelwa anuwa ongodhi kutya okandunda ke oka tomekwa omundilo ashike aantu inaya vula oku gu dhima.

Nonande mboka ya adhikapo yali ya gongala ando nedhiladhilo lyoku dhima inaya vula ku gu dhima oshoka anuwa omulilo ogwa adhika gwi ihanena nale nokandunda akehe, ye naku tomeka omundilo nguka naye opo owala a adhika a tala .

Opolisi oyali ya dhengelwa no kuya yi kwatepo na kulonga iilonga mbika ,omufekelwa okwali a yiwa naye kopolisi nokuli miikaha yawo  ngaashingeyi. Hitamuka okwa ti okwa limbililwa oshoka anuwa keshi kutya omolwashike okandunda ke kena okufikwapo thilu no inaaya nyenyeta na naku longa iilonga mbika ta ti oya kala owala haya popi nawa.

“Onda kanithilamo iilandithomwa yandje ayihe, nondina uutile kutya oshike tashi ka landulako konima yomulilo nguka, onda kumwa nonda pumbwa meme nguno a popye kutya okandunda kandje okwe ka fikilapo shike nongele okuna uudhigu nangame oshike inaa pula ndje, okwe etela ndje oluhepo unene oshoka ngaashingeyi otandi ka tamekulula ishewe lyo etameko olyo ndyoka kalishi epu,otandi indile opolisi yi tale nawa oshinima shika,” Hitamuka tati ngaaka.

Opolisi ya Kankolo oya koleke oshinima shika taya ti otaya ungaunga nomufekelwa nguka.

KuMaria Namupala

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here