Kuku Hileni Auala a pititha embo etihamano

0
277

WINDHOEK-Omushangimambo Kuku Hileni Auala ngoka a tseyika nawa nedhina Kandali Kakilio (KKK), osho a pititha embo lye etihamano lyedhina Kandali Kakilio oshiwike shapiti.

Embo ndika opo lya nyanyangidhwa olyali lya ulikwa no ku tseyithwa oshiwike shapiti posikola yoohotela yaPolytechnic. Otali popi ihe no ku hokolola ondjokonona ya Kuku Kandali mwene okuza kuunona we sigo oompaka eli nena.

Kakele ashike kuuhokolo mboka uuwanawa tau yolitha no tawu hokitha, Kuku Kandali ota hokolola ishewe  iiningwanima mbyoka ya ningwa pomathimbo ga yooloka monkalamwenyo ye, moka ta tothamo iiningwanima mbyoka ya simana ta dhimbulukwa.

Membo otamu adhika ishewe ondjokonona ye paufupi yezimo lye Ekwanekamba lyAawa yaNdonga.

Membo omuna wo omafano gaantu  yamwepo mboka a tumbulamo.   Moshinyolwa she otamu adhika ishewe oongano dhomathithi nodhoo taambamo, osho wo omayeletumbulu niipopiwamayele yaAwambo. Kandali Kakilio ota ti elalakano lyokunyola iinima mbi yili membo muka olyo okuhwahwameka ekalekepo lyomithigululwakalo dhoshiNamibia noku etha po ndhoka itaadhi opalele pethimbo ndika nenge pethimbo kehe meyokomeho lyoshigwana.

Kakele kembo ndika, Kandali Kakilio okuna omambo ngaashi ndyoka lyotango lyedhina Ohole yashili ohayi tegelele, Etaandelo lyoAIDS moNamibia, Italela mokaitalelo u mone kutya ou li mongundu yini po, Enongelo lyaagundjuka, Omolwashike muuyuni mu nuudhigu nota wu kandululwa po ngiini.

Omunyoli nguka okwa valwa omumvo 1954 muuwa wOmukwaniilwa, ilwa Eino Johannes Kambonde Sheepo shaNameme mOkaloko , ngoka a li  tseyika nawa Onguti ya Kamushimba, okwa ti ngashingeyi okwi ipyakidhila nokushanga embo lyomatumwalaka gomahaleloyambeko nomatsomukumo ngoka a tumwina kongodhi ye kaakwashigwana, omolwa oporograma ndji ha ningi koRadio yOshiwambo yaNBC.

KuPinehas Nakaziko

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here