Sigo a popitha engathithi pOmungwelume

0
189

OSHAKATI-Oshilyo shoSwapo noshowo omunangeshefa omushona a tseyika nawa monooli Sigo Amunyela okwa popitha engathithi enene lyoSwapo pOmungwelume mOlyomakaya ga ziko, na okwa ti shoka osha li sha gongalwa nawa.

Amunyela ngoka a hokololele Kundana a nyanyukwa okwati okuna enyanyu sho aakalimo yomOmungwelume ya li  ya gongala momwaalu ogundji na oyena ohokwe okupulakena kiipopiwa yanapolitika aashona.

“ Swapo ngashingeyi oyo ashike Ongundu yili po tayi vulu okuwilika  oshilongo nokuninga omauvaneko goshili,” Amunyela a lombwele engathithi.

Okwa dhimbulukitha aaholi yoSwapo kutya ongundu ndjika oya eta ehumo komeho miinima oyindji moshilongo na otayi tsikile okushininga.

“ Omanga oshilongo inaashi manguluka aantu okwali ya tongolwa, taya mono iihuna yo taya ende momakuti. Ashike ngashingeyi omuna oondjila dha tonata omuntu ta vulu okweenda ethimbo kehe a hala. Omuna woo oopate dhomamanya nooteya,” Amunyela a lombwele engathithi.

Okweli lombwele wo kutya naya yande okupulakena komapopyo goongundu dhompilameno oshoka dho iha dhi pandula iilonga iiwanawa ya longwa kongundu tayi pangele.

Amunyela  ngoka ali a nyanyudha engathithi nokupopya kwe okwati kutya aakuluntu naye se oshimpwiyu oku longa aanona noku ya dhimbulukitha iilonga iiwanawa mbyoka ya longwa koSwapo.

“Longekidheni aanona opo ya vule okuya mewawa lyoSwapo lyaanona naagundjuka, oshoka aanona oyo aaleli yokomongula , ngele ka tu yana nena loye ta ka kala Swapo komongula,” a kumagidha ngaaka.

Amunyela okwa lombwele wo mboka yeli koongundu dhompilameno ihe oyena ehalo okugalukila koSwapo ya galuke oshoka ye oye egumbo lyaayehe.

KuLoide Jason

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here