Yaali ya si sho ya lyatwa kiihauto mOmusati

0
206

ONGWEDIVA- Aayendi yokoompadhi yaali oya si miiponga ya yoolokathana sho ya lyatwa kiihauto omanga taya taaguluka oopate mOmaandaha oshiwike shika moshitopolwa shaMusati.

Iiponga mbika yopaali oya holoka mOmaandaha komatango nomupopiliko gwopolisi yaMusati, Lineekela Shikongo  okwe yi koleka.

Shimwe shomiiponga mbika iyali yinyanyalitha osha li sha ningilwa  mondjila onene ya Shikuku na Etayi sho omukulupe gwomimvo omilongo 82 ngoka a li a kwiinina okanona koomwedhi ndatu a lyatwa kohauto nokusa.

Okanona ko kakadhona hoka kali keli mondhikwa yomukokele nguka oka hupa nokeli monkalo ombwiinayi moshipangelo shepangelo mOshakati.

Dortea Ndevasheka Kambonde omukalimo gwomomukunda gwedhina Onuumba moNamibia ashike ye omukwashigwana gwAngola.

Kambonde sho a hulitha efamilia lye olya tseyithilwa nale oshoka aniwa olindji olili moNamibia .

Omukokele nguka okwali a pumwa ko kataxi oka Toyota Corolla hoka ka li taka hingwa ku Asser Gerson omunamimvo omilongo 31 gwomomukunda gwedhina  Onheleiwa.

Oshiponga oshikwawo osha holoka mondjila onene ya Kalongo na Shikuku  sho omulumentu omunamimvo omilongo mbali na mbali a lyatwa okusa ko ka Toyota Corola.

Opolisi oya ti nee kutya pethimbo lyoshiponga shoka omulumentu nguka kali a dhimbululwa ashike okwa kadhimbululwa mEtiyali ongula kaakwanezimo ye.

Nakusa okwali a dhimbululwa oye Simon Shaanika nedhina lya tseyika nawa Mfango gwokomukunda Eenkundi .

Naku mu lyata oye Wilhelm Shikongo aza komukunda Oshiteyatemo kOkalongo.

Iipotha yopaali ayihe otayi konakonwa kopolisi .

Warrant Shikongo okwa kumagidha aayendi yokoompadhi opo ya kale ya sa oshisho uuna taya taaguluka opate .

KuLoide Jason

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here