Linekela  nondjodhi yo ku dhana oomovi

0
204

OSHIKANGO –  Ngaashi aagundjuka aaNamibia taya kondjitha onkalamwenyo no ku ulika iipewa niitalenti yawo, Linekela Nashandi oye gumwe gwomaagundjuka mboka inaa ya hala ya kale ya mwena ya holeka iipewa yawo.

Nashandi ngono a putukile moshikandjohogololo Onayena okuli ngaashingeyi omukalimo gwomOshikango , oshoka oko ha longele. Nashandi okwa tseyika nawa nedhina Big Buster.  Big Buster okwa dhana uumovi nenge uukino wu li mElaka lyOshiwambo mbono tawu ithanwa Shimbungu na Kaandje.

“Uumovi nenge uukino mbuka onde wu dhana nelalakano opo ndi lombwele no ku ulikila aanona mbono taya putuka nkene shimbungu ali a kotokelwa ku kaandje pamikalo odhindji nonkene shili sha nika oshiponga oku kala wu shi kuume koye uugoya,” Big Buster ta ti ngaaka.

Okamovi hano okadhanenwa momudhingoloko gwaShikango, no kali keya momalandithilo omwedhi gwa piti, tati unene okwa dhana kombinga yomahokololo gonale ngono ga li ha ga hokololwa kombinga ya shimbungu na kaandje ta hokolola kutya uunona owundji inawu uva omahokololo ngaka no wa pumbwa oku ga pulakena noku ga uva , opo wu tseye kutya kuume kashili na kuume kiifundja olye.

Big Buster mokamovi muno okwa dhana nookuume ke  ngaashi Hambeleleni,Freddy, Zee , na Ndiishita . Okwa kwathelwa pashimaliwa opo a vule ku pititha uumovi we mbuka kaanangeshefa yomOshikango mono mwa kwatelwa Omunangeshefa gwOshikango garage Kandjala, Jeremanu Mirjam na Lovisa Nkandi, ta pandula aanangeshefa mbaka noku ya tsa omukumo ya kwathele wo mboka ya pumbwa oku yambidhidhwa.

Omugundjuka nguno okwali ha hiki oongalo mono a imba oongalo kombinga ya Aupa Indongo,Omupresidende Hifikepunye Pohamba oshowo kombinga ya Jerry Shilunga. Big Buster okwa indile aavali ya lande uumovi mbuka yo ya ulukile aana yawo nkene omakotokelo haga kala.

Okwa ti wo ota kumagidha mokamovi ke haka opo aantu kaya kale taya kotokelathana ya kale onga omuntu namumwayina yo ya kale nombili nohole yuumwayinathana.

Big Buster ota monika kongodhi ndjika 0817139992, nangoka we mu pumbwa oto vulu ku mu dhengela, okwa holola kutya uumovi we mbuka otawu kala wuna oontopolwa odhindji naandji ya piti ngaanshingeyi ontopolwa owala yotango, okwa dhiladhila ontopolwa ontiyali yi pite kuyele omvula ta yiya.

KuMaria Namupala

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here