Ospana yo Brave United, na United Girls odho omanyakwa guudhano waKasi

0
156

WINDHOEK – Omunashipundi gwoliha yaSamora Machel Informal Sports League okwa ti oospana dhomoliha ndjika otadhi ka longa neitulemo opo dhi yambulepo omuthika guudhano wadho.

Bomma Kandjabanga, okwa popi ndhika pehulilo lyuudhano wedhina Kasi Tournament mboka wa li ko ehulilo shiwike lya piti pokapale kuudhano kaHavana moKatutura.

Kandjabanga okwa ti oku uvite ombili kombinga yomuthika ngoka uudhano wa li wa dhanwa koospana adhihe ndhoka dha kuthombinga. Okwa ti oospana odha hwama no dhi na omukumo opo dhi ndjekepo omuthika guudhano wadho omumvo tuuka.

Uudhano mbuka wa dhanwa koospana hetatu dhetanga lyokoompadhi oshowo hamano dhetanga lyomokambamba owa sindananwapo kospana yaamati yedhina Brave United omanga  uudhano waakadhona wa sindanwapo kospana yo United Girls.

Ethigathano ndika olya li lina oospana tadhi dhana dhi itulamo nelalakano opo dhi isindanene omakopi oshowo iimaliwa mbyoka ya li yi na okusindanwapo.

Otonamende ndjika hayi dhanwa koospana dha za momalukanda ngoka inaaga longekidhwa nenge inaaga yalulwa nawa oya dhanenwa pokapale ka Havana  Sports Field mehulilo shiwike lya yi.

Okuya kesindano metanga lyokoompadhi  Brave United okwa dhengemo ospana yo Havana City ookoola 2-1 noku sindana ngaaka ekopi lyuudhano mbuka tawu dhanwa oshikando oshititatu nuumvo.Omusindani nguka okwa faalele oodola omayovi 9 000-00 omanga nakudhengelwa kuudhano wahugunina okwa pewa oodola omayovi 7,000-00. Havana City oye a li a tegelelwa okusindanapo otonamende ndjika unene tuu sho oye gumwe gwoospana ndhoka dha totapo otonamende ndjika.  Ospana Hakahana United ndjoka ye ya pehala etitatu oya faalele oodola omayovi 5 000-00 omanga Akaduku FC ngoka eya pehala etine muudhano mbuka okwa hekelekwa noshipandi shoodola omayovi  3,000-00.

Muudhano wetanga lyomokambamba , mboka opo tawu dhanwa lwotango motonamende ndjika ospana yaakadhona yoUnited Girls oyo ya sindana noku pewa ekopi noodola omayovi 6 000-00 sho ya dhengemo Windhoek Beauties  medhingoloko lya hugunina. Windhoek Beauties oya pewa oodola omayovi  4 000-00.Omanga ospana yo Eleven Bullets ndjoka ye ya pehala etitatu oya pewa oodola omayovi 3 000-00 ye City Stars ta faalele oodola omayovi 2 000-00 sho eshi pondola oku hulila pehala etine.

Otonamende ndjika oya kwatelemo oospana hetatu dhetanga lyokoompadhi oshowo oospana hamano dhetanga lyomokambamba, adhihe ndhika ohadhi dhana uudhano wadho moliha yoSamora Machel Informal Sports League.

Omunashipundi gwoLiha ndjika , Bomma Kandjabanga, oku vuite enyanyu omolwa omuthika guudhano ngoka oospana adhihe dha ulike. “Otandi pandula nondina okugandja olupandu ku Coca Cola, Muni gwa Windhoek na OTB Sports omolwa eyambidhidho lyawo. Oya eta etegameno oshowo ehumokomeho moliha yetu.Otatu ka longa twa manamo kiinima mbyoka tayi piyaganeke okudhana kwetu nawa opo otonamende ndjika yi kale tayi hili aatali naa yambidhidhi oyendji.

“Oliha yetu otayi ende noku nkondopala omumvo nomumvo molwashoka oospana kehe yimwe oya hala oku kala pombanda meni lyoospana hetatu opo yi   vule oku ka dhana motonamende ndjika hayi kutha ashike oospana dhili hetatu moliha ya Samora Machel. Onkene ndjika otayi kumike noshowo okuhwameka akwaashilipaleki mboka yatatu. Onkene onde mu pandula unene,” Otonamende ndjika tayi gwanitha ngashingeyi oomvula ndatu oya li ya kwashilipalekwa ishewe nonuumvo kEwiliko lyoshilando sha Venduka , Coca Cola oshowo OTB, mbaka ya li ya koleke natango kutya otaya kwashilipaleke uudhano mbuka, sho ya gandja ekwashilipaleko lyongushu yoodola omayovi 60 000 omolwa uudhano mbuka.

KuOtniel Hembapu

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here