Ekamuti lya gandja iiyakulitho ko Ours Gym

0
371

ONDANGWA-Oshiputudhilo shaamboka yatunga nawa omalutu gawo pamadhewo shoOurs Gym mOndangwa sha pewa iiyakulithi yomondjugo yomaidhewulil kEkamuti Lodge mOndangwa oshiwike shazi ko.

Oshiputudhilo shika oshaningi elago konima sho shali sha pewa iilongitho ngaashi uumbasikela womondjugo yomaidhewulilo, omashina gokumatuka niilongitho ayihe konyala hayilongithwa mehala lyomaidhewulilo.

Omupopiliko goshiputudhilo shika Hendison Nghipondoka okwa holola olupandu lwawo kongesefa yEkamuti sho yali ya kutha onkatu opo ye yape iilongithomwa yomondjugo yomadhewo.

“otatu kalonga nuudhiginini opo tu ka etepo enyakwa lyuuyuni okuzilila moshiputudhilo shetu, na otuuvite kutya otse aanelago okupewa iilongitho mbika”, Hendison tati.

Okwati Ekamuti olya li lyeya kwashilipaleke konima sho lya li lyadhimbulula uupenda nonyati yoshiputudhilo shika.

Tati aanangesefa yalwe naya ye moompadhi dhEkamuti Lodge opo yakwathele nokuyambulapo omaudhano moshilongo, nokukwathela mependulepo lyomaudhano nokukutha aanyasha momapandaanda.

Hendison tati oyena ondjodhi yoku fala aadhani mboka yatunga nawa omalutu gawo pamadhewo komathigathano gopamuthika guuyuni ngaashi Olympics no Commonwealths Games.

Ota indile aakwashigwana yomOndangwa opo ya longithe ompito ndjika yo yatunge omalutu gawo nawa pamadhewo,yakale yena omalutu gandjanga noku hwepopaleka iiviha yawo.

Mongashiingeyi oshiputudhilo sho Ours oshili shina omalume geli 15 ngoka gatunga nawa omalutu gawo nawa pamadhewo.

Na oshili pomatungo gEkamuti Lodge mOndangwa.

Hendison otati opo yakwatelepo ongulu yomadhewo (Gym) ndjika oyeli haya pula uusende uushona kwaamboka yahala okulongitha ondjugo yawo , na ohaya pula N$ 50, mesiku, 300, muule womweedhi, omanga mboka yahala okondalaka tayavulu oku kutha ndjoka yoomweedhi 18 sho taya kakala taya futu N$ 250 kehe omweedhi.

KuShipi Elago

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here