The Dogg, oye taka mwenyeka koMiss Okapya

0
242

Ku Pinehas Nakaziko

ONDANGWA-Omuhikingalo omunene gwoongalo dhoKwaito Martin Morocky eshiwike nawa nedhina lye moongalo The Dogg, oye a hogololwa onga omuhikingalo taka dhana onkandangala methigathano lyokakadhona dhingi Miss Okapya 2014.

Shika osha li sha hololelwa oshifo Kundana kongundu ndjoka yi li onga ontotipo yethigathano ndika, hayi ithanwa No Mercy Entertainment. Sandro Iithana ngoka eli omupopiliko gwongundu ndjika okwati, The Dogg ota ka nyanyudha nokumwenyeka poshituthi shika pamwe naahiki ngalo ooyakwawo ngaashi Omfally, Lbht, Stage Breakers naNestor Fly Back.

Ndika otali ka kala ethigathano Etitano lyokomuvo lyomazuna nenge uukadhona uuwanawa mboka tawu ka ulika uunongo nuunyakwa wawo methigathano lyokukondjela oshikoloni noshishani sha Miss Okapya shomuvo o2014.

Ethigathano lya tya ngeyika otali ka ningilwa mondoolopa yaNdangwa, poNashitoke Platz, ya taalelathana nOndangwa Trade Fair Area momasiku sho ta ga ka kala 20 Deseemba.

Miss Okapya olyo ethigathano ndyono lya koka lela muumbangalantu woshilongo hali ningwa aluhe pehulilo lyomvo, okuza ngaa omvula ndjoka lyatotelwepo, ano momuvo 2010, moka lya tamekele ashike naakuthimbinga  aashona.

“Ehuku lyethigathano ndika lyokakadhona dhingi Miss Okapya okuulika uukadhona womomukunda Okapya noku gandja ompito kuukadhona mbuka iihawu mono ethimbo lyokuya koVenduka moka hamu adhikwa iiningwanima yafa mbika,” osho Ithana  a ti. Okwa ti ishewe shika otashi ka kala oshituthi oshinene sha kwata miiti nosha huma komeho ngele tashiya pomayinyanyudho nuumvo.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here