Iiponga 801 mu Desemba na Novemba

0
223

KuHelvy Shaanika

ONGWEDIVA – Petameko owala omanga omatango omanene inaaga thika aantu yeli 19 oya  sile nale miiponga yiihauto omanga yeli 460 oya lemana okuza momasiku Novemba 22 sigo omomasiku Desemba 14 nuuvo.

Uuyelelen wa gandjwa ku Mona-Liza Garises ngoka eli omutse gwomoshikondo shokugandja omauyelele mehangano lyoMotor Vehicle Accident (MVA) Fund owa holola kutya oyendji yomoonakusa aagundjuka yeli mepipi lyoomvula 26 sigo 30.  Aakulupe wo yeli mepupi lyoomvula 70 nenge yevule po nayo oya sile woo miiponga, moka yamwe yomuyo oyo nokuli ya li oondalaiva dhiiyenditho mbyoka ya kandoma nenge ya mboswa.

Oyendi yaamboka ya ninga iihakanwa miiponga yomoondjila oya li aafaalelwa mboka yomuyo 219 ya mono iiponga noya hupu, omanga yahetatu ya hulitha. Aahingi yane nayo oya hulithile miiponga mbika na yeli 111 oya mono iiponga.

Kuuwindji waamboka yamonene iiponga nokuhulithila miiyenditho okwa landulwa kaayendi yokolupadhi, mboka ya si nege ya ehamekelwa miiponga mbika yeli 48.  Momuyalu muka omwa kwatelwa oonakusa ya hetatu nooluhupe yeli 40.

Omiyalu dhoonakuninga iihakanwa odha odha kalela po opelesenta 68 dhoonakusa aalumentu, naalumentu ya hupu oya kalelwa po koopelesenta 65. Aakiintu mbo ya si, oya kalelwa po  koopelesenta 32, noopelesenta 35, odhooluhupe aakiintu.

Kundana ota indile oshigwana opo shi hinge nawa pehimbo ndika lyomatango omanene, opo shika thike mo nawa moKrimesa, opo shi dhane evalo lyOmukulili nomitima dha ngundjila nodhi na ombila. Omvula ompe na yi muyambekelwe aaholike, omalovu ina ga nuwa sha epitilila. Ino hinga wa kolwa, ngoye tala nawa ngele to taaguluka opate. Sila oshimpwiyu omwenyo gwoye, gwomufaalelwa gwoye, nogwomulongithi omukweni gwopate.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here