Shipindo ta ti kota lyomawudhano moshilongo olya pumbwa esiloshimpwiyu

0
359

KuShipi Elago

ONGWEDIVA – linekela Shipindo oku uvite kutya oshindji oshina okuningwa, opo ku yambulwepo ekota lyuudhano moshilongo ndyoka pahapu dhe  tali  liwa oshipungo mongashiingeyi.

Shipindo okuli gumwe gwomaadhani aakulu yokatanga kokoompadhi na okwali wo enyakwa dhingi muudhano woBokisa, onkene oku uvite kutya opuna sha shapuka ngele otashiya kezulo nkalo lyomaudhano moshilongo.

Okwati ekota lyomawudhano moshilongo oli li tali liwa oshipungo, oshoka iimaliwa oyindji oyili hayi tulwa mOosipana dhopombanda moshilongo oshinima shoka kuye ewete shili tashi teyapo onakuyiwa yuudhano moshilongo.

Dhika Shipindo okwedipopi sho ali moonkundathana na Kundana pegumbo lye mOngwediva.

Shipindo okwati uunona owapumbwa okupewa uunongo nomayidhewulo omanga wuli lela pomimvo dhopevi opo ashike Osipana yetu yopashigwana tayivulu oku eta iiyimati iiwanawa.

Oku uvite kutya andola kehe modolopa  moshilongo mukale muna oshihampi shuupale womaudhano (Sport Complex) moka tati mwakwatelwa uupale awuhe womaudhano wuli pehala limwe.

Okwati shika otashi kavulika owala ngele Epangelo okupitila mUuministeli wAanyasha nomaudhano olyakuthako oshinakugwanithwa shika nomake agehe.

Shipindo okwati Uuministeli womamaudhano owapumbwa okupewa oshimaliwa shiikalekelwa shokupendulapo omaudhano gopevi.

Okuli wo a kunkilile omalelo goodolopa tati oyeli ashike yatula oshimaliwa komitima yo taya dhimbwa oku etapo omahala gomaudhano moodolopa dhawo.

Okwa gandja oshiholelwa shodolopa yaNgwediva ndjoka ati oyili yandopa oku etapo ehala lyomaudhano, tati kakele kuupale mboka wuli mOosikola Ongwediva kayina nado okapale ketatanga hoka taka vulu okulongithwa kOosipana dhomongwediva.

Okwati oka Tennis Court Club mongashiingeyi okeli monkalo ombwiinayi niilongitho oyindji kayli monkalo ombwaananwa.

Okwati uunona owundji owuna iitalenti ehalo ashike kayena eyambidhidho ngele otashiya paikwamaudhano.

Okwati Oongerki nadhi kuthe wo ombinga moshimpungu shomaudhano, tati omaudhano nuukriste omuntu nomumwayina oshoka omaudhano otaga longo omuntu akale omuvuliki nomutili kalunga , tati olwindji ngele aadhani taya yi mokapale ohaya indile oonkondo ku pamaba.

Naashika wo otashi ulike ekwatathano pokati kOngerki nomaudhano.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here