Nonuumvo otwi ilongekidha okukalekapo egameno mOhangwena

0
179

KuMaria Namupala

ONGHA – Aapolisi yomomikunda mbono haya kalekepo egameno moshitopolwa shaHangwena oya ti nonuumvo oyi ilongekidha okukalekapo egameno moshitopolwa shawo ngaashi haye shi ningi shito.

Shino oyali yeshi holola sho ya ningi oshigongi shawo sha hugunina shokomumvo. Aaniilonga mboka ya kwatathana melyenge mokukondjitha iimbuluma natango otaya kalekepo egameno momikunda oshowo okukeelela iimbuluma no kuyi shunitha pevi ngaashi tashi vulika.

Ongundu ndjika yo Women and Men Network mOhangwena oyina aantu taya ihilile po4375, yiimanga kumwe , yo ya kalekepo ombili nelandulathano moshilongo. Momasiku 31 ga Desemba oyali ya gongala pombelewa yawo onene pOngha noku kundathana nkene taya longo moku kondjitha iimbulunma omumvo nguka.

Omukwateli komeho gwawo mOhangwena ayihe Nestor Moses okwa holola kutya ongundu ndjika oya tamekele iilonga mo2010, sho ya tokola kutya oya hala ya kale aapolisi yomomikunda taya longo mokwiiyamba ano pwaana nande ofuto yasha , yo ya longele kumwe nopolisi ngele tashiya po kukalekapo ombili nengungumano.

“Esiku nesiku ohatu lopotelwa iipotha ya yoolokathana ongele omakwatonkonga oshowo omateyo gomagumbo ashike uumbudhi nuulunga otwa tokola tu wu shunithe pevi momvula ndji yo aakwashigwana yetu ya kale taya ende moNamibia ya manguluka, ohatu ningi woo iigongi komahala nomahala kumwe nopolisi, naambika oha tu yi ningi konyala kehe oshiwike,”Nestor ta ti ngaaka.

Nestor okwa gwedhapo kutya elalakano lyawo okugandja omalongo, okukeelela iimbuluma, okuuvithako oshigwana nkene shina okukondjitha iimbuluma noku kalekapo ombili.  Ta ti wo nande uusita waantu uudhigu oya adha omasindano nomalalakano gawo ogendji mo2014, mono ya kwathela mokushunitha uunona moskola mbono wali we etha, no wali hawu kala wa lambalala onkalo yuundingosho,omateyo gomagumbo oyega shunitha pevi, ta ti nenge iimbuluma ita ye yi manamo ayihe otaya kambadhala ngaashi taya vulu oku yi shonopeka.

Ta tsikileko kutya mo2015 oya hala oku tala koshinima shomahepeko guunona oshowo gaakiintu momagumbo, noku gandja uuyelele mpoka wa pumbiwa. Okwa indile ayehe yeli mo women and men network ya longele kumwe yo ya kale yena ombili yokomwenyo ngele taya kondjitha iimbuluma, Yo ya tsikile no kuhunga oomwenyo dhaamba ya ehamekwa no ya dhengwa pevi komaudhigu.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here