Okatanga kokoompadhi okali ta ka dhanwa nawa mOnayena

0
216

KuMaria Namupala

ONAYENA – Oosipana dha yoolokathana moshikandjohogololo Onayena odhali dha gongala no ku dhana uudhano mbono wali wa nuninwa pethimbo lyoKrismesa. Uudhano mbuno owali wa tameke momasiku 23 Desemba sigo omo24 hono kwali kwa dhanwa wa hugunina lela.

Omudhani go Nine Eleven fc ndyono yali ya longekidha uudhamo mbuno wekopi lyoKrismesa Batie Shifotoka okwati uudhano mbuno owali wa , mono omakanda gaza koosipana hetatu gali taga thanga okatanga oshoka kehe gumwe okwali tau like oshitalenti she.

Shifotoka ta ti nonande shino shili oshikando shotango ospana yawo tayi longekidha uudhano woludhi nduka, oyeshi pondola oshoka uudhano owe ya pehulilo mombepo yombili no ye ngungumano.

Ta ti elalakano lyawo enene, opo ya hangane noosipana oonkwawo ndhono ihaadhi mono ompito okudhanena oleague, yo yu uvithathane nawa mokuyambulapo omaudhano miikandjohogololo yawo.

Osipana yoNine eleven oyali yayi methigathano lyahugunina noOniihwa FC, mono Oniihwa fc ya dhengwa okati kalala konini Eleven. Nine eleven oyali ya sindanapo ekopi , oshimaliwa shooN$2000.00  noombandi dhoshingoli, Oniihwa fc tayi ya puutiyali no yali ya pewa N$1000 noombanhi dhoshisiveli omanga Okankolo fc ka etelele okano noka yambukapo noo$600 noombandi dhoshikushu.

Omudhanidhingi guudhano mbuka ohadhanene ospana yOniihwa fc, Papa oye gumwe gomomakandangala gambandje ngono geshi ku undula okatanga nawa. Epole lyaangu a tulamo ookoola odhindji mekopi ndika olyali lya gandjwa ku Bimbo omanga omunakulwa omukulu nokuli ha landula nawa uudhano oKalefa.

Aadhanidhingi ayehe muudhano mbuno wotango  oya uvanekelwa taya ka pewa okashona kawo muule womasiku omafupi twa taalela. Ospana yoNine eleven ndjono yili kadhenga mwaayihe oya pandula ayehe mboka ya kutha ombinga noku ulukila oshigwana kutya okatanga ohaka undulwa ngiini momikunda.

Pethimbo lyuudhano mbuka aadhani oya kala taya mwenyekwa ku DJ Nickie Butt ngono eli omvalele yOnayena. DJ Nickie ngono a tseyika koyendji nawa mOvenduka okwali a tokola opo eye a nyanyudhe engathithi pethimbo lyuudhano mbuka.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here