A dhengwa molwokupopya oohapu dhaa na uuyelele

0
227

KuMaria Namupala

IIPANDA- Omukiintu gwomomukunda Iipanda moshikandjohogololo Okankolo moshitopolwa Oshikoto okwa dhengwa anuwa kongundu yaanona yaamati sho anuwa eya lundile. Okwa pewa omankawa kaamatyona mboka oshoka anuwa okwa kala no ku ya lundila oohapu dhaa shi dho shili. Otaku hokololwa kutya oshinima sheponokelo lyomukiintu nguka gwomimvo dhopokati olya ningilwe konima yomasiku omashona.

Okwa hokololwa kutya omukiintu nguka nande okuli mepipi lyoomvula dhopokati onkene ta tsikile okupopya omahokololo giifundja noku totela aanamukunda ooyakwawo oohapu niinima inaa ye yi ninga.

Omolwomahokololo ngoka omukiintu nguka okwa li a hokololithwa miihokolola maandja mwene gwomukunda gwawo konima sho a lopota oshipotha shomunona gwe gwomukadhona anuwa a kwatwa koonkondo.

Mesiku lyiihokolola aatamanekwa ayehe oya li ya holoka. Ihe iihokolola ina yi tsikila noku adha ethikilo netokolo molwashoka omweeti gwoshipotha shoka ina gandja uumbangi mboka tawu ulike dhoshili kutya omwana okwa kwatwa koonkondo. Ishewe omwanakadhona okwa li a lombwele aapulakeni yiihokolola kutya ye ina longelwa oshinima sha tya ngaaka. Konima yaashika omukiintu nguka okwa hokolola kutya ehokololo lyokutya omwanakadhona okwa kwata koonkondo okwe li toto okuza momutse gwe no ka lya li lya ningwa dhoshili.

Omukiintu nguka okwali a lombwelwa pehulilo lyiihokoloa mbyoka opo kaa uvikile sha nande, ye ta kumagidhwa ishewe opo a tulepo okupopya oohapu dhiifundja.

Ekumagidhi ndika a li a pewa opo a ethepo okufundja ine li simaneka oshoka petameko lyomwedhi nguka  okwa hokololwa kutya omukiintu nguka okwa taandeleke ishewe  iifundja a ti anuwa aanona yaashiinda oya kwata omunona gwomukadhona koonkondo momukunda ogo tuu ngoka.

“Okwa kala no ku lundila aantu momukunda, okwa eta evundakano momukunda gwetu oshoka aantu oyendji okwe ya ya pomakati no ku tota oohapu dhiifundja, ndhono konima shampa ayi kiihokolola ha lombwele owala aantu kutya oohapu okwedhi kutha momutse gwe no inapu ningwa sha shili, otwa lulilwa komuntu omukuluntu ena ombepo yiifundja ta teyapo owala negumbo lye,” Gumwe ta ti ngaa.

Uunona mbono wali wa lundilwa owali wa tokola wu mu dhenge nomankawa nelalakano ando opo a tulepo uumbudhi, shono ye wete kutya oha ningile iinima owina no kwa hala ombili yaantu momukunda yi tekepo yo ya kale itaaya popi naashinda shawo.

Opolisi yopOnyuulae ndjono yali yi ithanwa opo yiye yi potokonone oshinima shika nayo oyati oyali ya mono kutya momahokololo ngoka taga popiwa kamuna uukwashili nokonima yomakonakono oyali ya kunkilile omukiintu nguka a tulepo okulundila aantu no ku tota oohapu dhiifundja ndhoka tadhi teyapo aanona.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here