Omwaalu gwaakuthimbinga moNamas gwa indjipala

0
176

KuPinehas Nakaziko

WINDHOEK-Omwaalu gwaakuthimbinga naahikingalo mboka yali ya udhitha omaindilo oku ka kutha ombinga methigathano Etitano lyoNamibia Annual Music Awards (Namas) omvula ndjika  ogwa indjipala noonkondo, nomwaalu guthike po271.

Okakomitiye koNamas omvula ndjika oka yalula omwaalu gu thike po 835 kumwe kaahikingalo mboka taya ka kutha ombinga methigathano ndika, shi vulithe omvula yazako moka yali ashike ya yalula  omwaalu guthike po564 kumboka ya kuthile ombinga, sha hala kutya omvula ndjika omwaalu ogwa indjipala nomwaalu 271.

Okakomitiye okeli ihe momalongekidho omanene okutala ngele ayehe mboka ya udhitha yeli 835 oya landula oompango nomalandulathano ngaa. Shino osha kwatelamo ngele mboka ya udhitha aaNamibia, ngele okangalo oka udhithilwa tuu pehala lyako, nongele okeli ngaa momukalo gwethigathano.

“Onda hala ashike oku popya ishewe noku fatulula kutya okakomitiye koNamas kakeshi kamwe naamboka ta ya katala kutya olye ta sindana, ishewe oko ha ka tala tango ngele iinima ayihe oyili melandulathano manga inaayi thika kaapanguli,” Tim Ekandjo ta dhenge omuthindo koshinima shika.

Omwaalu guthike po246 gwaahikingalo ogwa udhitha muukategoli wa yoolokathana, mwakwatelwa ishewe omwaalu gwooalubuma guthike po 377 gwa udhitha.  Kumwe, omwaalu gu thike po103 gwooalubuma odho adhike ogwa udhithila mokategoli koalubuma odho adhike dhingi, omanga omwaalu gwa adha po100 gwaahikingalo aape ya udhitha methigathano ndika.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here