D Square a holola enyanyu lye

0
186

Ku Pinehas Nakaziko

WINDHOEK-Darius David Nghiwilepo a tseyika nedhina D-Square, gumwe gwomoonkulungu dhaahikingalo aape, okwa holola enyanyu lye sho a sindana omakopi ogendji kaahikingalo ooyakwawo methigathano lyo065 Annual Music Awards (AMA).

“Nonando ongame awike omuhikingalo ngoka a sindana omakopi ogendji methigathano ndika, ita shiti kutya ongame omuhikingalo kamana, ashike aayambidhidhi yandje oyo dhingi oshoka oya kala noku kondjela ndje opo ndi sindane,” D Square ta ti ngaaka.

Okwa gwedhapo ta ti, kwaashika ota ka longekidha oalubuma onene nombwaanawa opo ashike agandje olupandu kaayambidhidhi ye. D Square okwa li a sindana onga omwiimbi dhingi gwoongalo dhoKwaito osho woo ndhoka dhoAfro Pop.

Omukwatelikomeho nomuunganeki gwoongalo dha D Square ngoka a tseyika ashike onga Maxmus, okwa holola kutya  D-Square okuna kehe shoka tashi pula okukwatako oshitopolwa shoku hika oongalo oNamibia, na ota ka ninga enyakwa esiku limwe.

“Omuntu gwombili ngoka ha vulu okulonga na kehe gumwe ye ethimbo kehe oha etapo omayele nomadhilaadhilo omape. Ondu uvite uuntsa nuugumbo okulonga naye,” Maxmus ta ti ngaaka.

D Square ngoka a yambukile kOnuumba moshikandjohogololo Etayi moshitopolwa shaMusati, esindano lye olya etwa koalbuma ye yoongalo ndatu yedhina “Warm Up” ndjoka opo aadhika a pitithile naandjika oya kala ya hokiwa oshoka oya kala tayi uvika  momudhingoloko tayi dhanwa muuhumba nomuungalamaphona.

Oongalo tadhi a dhika moka CD haka Warm Up ongaashi Modisco (Mondabo) moka ta popi nkene eya muudhano wokuhika oongalo. Milky Chocolate,  kamwe komuungalo ishewe taka popi kombinga yohole. Yaandja Iiyela, mokangalo muka ota popi kombinga yaaKwambi nokwa kwathelwa ku Kristmas na Yashe Tati Pii.

Okangalo Milky Chocolate oka pitile pehulilo lyo 2012 noka kala taka dhana onkandangala kooRadio adhihe dhaNamibia. Ngashingeyi ohalongo naatotipo yoongalo ngaashi Elvo, Arrafat, Young T, nokuli woo ta longo naahikingalo ngaashi Kavax, Tre VDK, Kristmas na Yashe Tati Pii.

D-square okwa tamekele oongalo dhe mo2005 nongundu ndjoka yali ashike yishiwike nedhina DWMC The Maximum, ndjoka yali yathikamapo momadhina ngaashi D-square, Winter, Max naCox.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here