Oshendje nayo ya ikutha kohi

0
228

KuPinehas Nakaziko

OSHENDJE-Oshendje United osho yi ikutha kohi no ku ulika ontseyo sho yali ishewe ya sindana ekopi lyokatanga ko koompadhi Ndateelela Championship, ndyoka lyali lya dhanenwa momukunda Oshendje iiwike iyali yakapita.

Oshendje United oyali ye shi  enditha nawa momathigathano gayoolokathana poshitopolwa shawo sho yeshipondola okusindana po omakopi agehe gaali ga yoolokathana mokudhenga Oniihwa Eleven nookoola 4-1 molweetho lwotango. Oshendje United oya li ishewe ya sindana po ekopi Oshiyela Cup sho yali ya ithigi othika mokapale, no ya sindana koopenati 4-3, yadhenge Oshiyela.

Oshendje United oyali ishewe yeya pehala etiyali mekopi lyoMatty Cup sho yadhengwa kOshiyela FC 1-0 mono konyala ya sindana epo uudhano mbuka.

Omuwiliki gOshendje United a tseyika nawa Tate Lucky ota holola enyanyu lye enene sho osipana ye tayi pula komeho nokulonga woo nuudhiginini.

Okwa hala wo omakwatho opo osipana ye yi hume komeho. Osipana onkene yapumbwa iilongothi yoku idheulitha osho wo omizalo dhokuzala oshoka kayena naana aakwatheli ya ukilila, kakele koohandimwe yomomukunda mbono haye ya kwathele. Aadhanitanga yosipana nayo oya shambulwa wo komasindano ngono ya mono oya holola ngeyi omukumo komathigathano ngoka ta ge ya. Omwaalu ogundji gwaadhanitanga yomOshendje United oyali yasindana omapapa ngaashi gaadhani dhingi osho wo gaatulimo yokoola odhindji.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here