‘Oshiluli’ shafadhuka po niimaliwa yaantu sha yumuka

0
344

By NuusitaAshipala

OSHAKATI-Omikiintu ta fekelwa a li a fadhuka po niimaliwa yomukulukadhi ngoka a li a emu edhilila mo2011 okwali  a holoka mompangu yaMangestrata mOshakati komeho yomupanguli Helena Ekandjo mEtiyali lyoshiwike shika.

Fillemon Secilia gwomomukunda Onelago otaku hokololwa a faduka po, konima ashike sho li a pewa N$5050 opo a kwatele Luise Shiweda ngoka a li emwiidhilila.  Pethimbo ndjoka, Shiweda anuwa okwali ta teleke uukuki onkene ka li e wete kutya iimaliwa mbyoka oyindji oteyi siikilile ngiini pethimbo mpoka.

“Iimaliwa oya mumwaameme noya li ya pitikwa po kobesa opondi ke mulandele ostoka, onda li nde yi pe mukwetu opo eyi kwatele ndje oshoka okwali a thikama ponto yandye manga teningi uukuki,” Shiweda ta hokolola ngaaka.

Ompangu oya lombwelwa kutya, konima sho Fillemon a li a pewa iimaliwa okwali a kana po no kapuna ngoka eshi mpoka a yi. Okuza nee mpono Shiweda anuwa okwali a ningi oonkambadhala opo emu dhengele a galule iimaliwa mbyoka. Pakwatathano lyopangodhi Fillemon okwali a lombwele Shigwedha kutya okuli pehala lyi shiwike kuKundana mOngwediva kakele sho a ningi onkambadhala a ye ko ine mwaadha ko.

“Onda kala te dhenge sigo ongodhi e yi dhimi, nokonima ondaka kala te oongodhi uusiku te dhengele aantu mbono ya kala ha ya zi naye megumbo lyandje mono ndali nde mweedhilila ndi tale ngele okweya ihe aaye,” Shiweda ta tsikile noku hokolola.

Nokonima onda li nda tseyithilwa kutya oonguwo dhe nadho okwedhi kuthamo.

Shiwedaokwa lombwele Kundana kutya okwa kala noku mu konga okuza omumvo 2011 ashike ngele okwa dhenge oha yamukulwa kutya “mwenegongodhi okwasa nale no kwa fumbikwa nale pomayendo gaKaandje pOupumako,” Shiweda ta ti.

Shiweda ota ti okwa kala noku mu konga ashike ihee mu mono.Shiweda sho a li a taalele po egumbo lyaandyawo mo2011 okwali wo a tseyithilwa kaanegumbo kutya oye mwiihula mo2006 kakele uunona mboka ya li ya adha mepya ta wu litha owa li wa holola kutya omo a lala megumbo.

Shono wo sha li she mu kumitha, Shiweda ota ti ye  Fillemon okwa li emu tseya nedhina Nangula ashike yaandjawo oya holola kutya maandjawo kamuna Nangula omuna owala Ganda.

Fillemon okwali a kwatwapo omvula ya zi ko sho yali ya nothelwako kutya okwa monika pomanwino poPoto.

Shiweda okwa holola ekemo kutya ye ina hala oshipotha she shi ungaungwe nasho kuMangestrata Helena Ekandjo oshoka omufekelwa okwali a tumbula pomanwino konima sho a li a kwatapo kutya “Otamu tala nawa shaashi meeEkandjo ofamili yetu kamuna sho tamu tu ningi,” Shiweda ta hokolola.

Mengestreta ina tsa ompinge nenge a pataneke ekemo lyaShiweda noshipothaokwali eshuundulile konduda yompangulilo yo C.

Shiweda okwa holola kutya nande nee pamwe otaka kana ye okwa hala owala uuyiku moshipotha muka.

Oshipotha osha tsilikwa sigo omasiku gatano gaMaalitsa nuumvo.  PetrinaH ango oye a li e lilepo epangelo moshipotha shika.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here