Aakuluntu ya kumagidhwa ya kotokele oyana opo yaa gwile momeya

0
262

KuLoide Jason

ONGWEDIVA-Opolisi moshitopolwa sha Musati oya kumagidha noku indila aakuluntu opo ya tonatele nawa yaanona aashona noku ya longa kutya omeya oha ga eta oshiponga ngele owe ga dhanene.

Moonkundathana na Kundana Omupopiliko gwopolisi yaMusati, Warrant Lineekela Shikongo okwa popi ekumagidho ndika unene tuu okushi talela pethimbo ndika lyomvula sho Omusati hagu kala guna omwaalu ogundji gwaanona ya sa omeya.

“Pethimbo ndika aanona oyendji oku tameka poomvula ne sigo omulongo nayimwe oyo haya si omeya  onkene aakuluntu oya pumbwa oku kala ya sa oshimpwiyu ethimbo ndika,” Shikongo ati.

Okwa ti ngele aakuluntu ota ya tumu aanona ya ka lithe iimuna  na ya kale ya sa oshimpwiyu kutya aanona mboka otaya ka litha pehala lili nawa, no ngele olina omeya nena aakuluntu naya ninge omalufo opo ya yande iiponga yoludhi nduka.

Okwati ngele aakuluntu otaya tumu uunona wu ka tale omeya na ya kale ye shishi lela nawa kutya aanona mboka aashonashona oya thigala po, no ngele mbaka oya hala okuya pamwe nay a kwawo nena naakuluntu oye na oku enda pamwe nayo.Opo aanona mbaka kaa  ya ka dhanene omeya.

Shikongo okwa lombwele Kundana kutya metitano lyoshiwike sha ziko oyali ya lopotelwa kutya okanona komvula omulonga kali taka yogo melambo nooyakwawo yethike puko eta ka silemo omeya.

Okwati kutya uunona mbuka aniwa owa kala hawu yogo melambo moka mwali mwakuthwa evi opo li ka longithwe .

Oshiningwanima shika oshali sha li sha ningilwa  momukunda Omatelekelo, moshikandjohogololo shaGongo.

Nakusa okwa tiwa oye Imanuel Nandiinotya naakwanezimo lye oya tseyithilwa nale.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here