Okafeelema Vamboe Lokasie ota ka ka thaanekwa

0
267

KuPinehas Nakaziko

WINDHOEK-Ngaashi naana shi  li onga enota enene mehangano lyomainyanyudho gomoshilongo, oshiwetike kutya aaNamibia oyendji otaya kamona okanyandwa nenge okafeelema okawaanawa no ta ka nyanyudha.

Nonando okafeelema ha ka inaka thaanekwa natango, okuza ashike esiku ka tseyithwa, oka kala noku mona omayamukulo omawaanawa komapandja ogendji gokOintaneta.

Okafeelema ha ka opo ta ka ndulukwa kedhina Vambo Lokasie ota ka fala unene aantu muuyuni wonale, unene iiningwanima mbyoka ya kala hayi ningwa momimvo dho1880’s moVambo Lokasie.

Okafeelema ha ka okatameka naa ningi mboka ya valelwa noku kokela moVambo Lokasie ngaashi Jesaya Angula, Pandu Halute naMathew Ntembi, mboka ya tsu kumwe opo ya holole onkalamwenyo ndjoka yali moVambo lokasie sigo ongashingeyi.

Ehuku ndyoka lyili mehokololo moka lyokafeelema okombinga yokamati okashona hoka ka kokela moVambo Lokasie, ndele yina okwa kala ashike a hala ka kale kenasha monkalamwenyo, ashike molwa onkalamwenyo moka ka kokela, omwali muna shoka shina okudhiladhilwa shi vule okulikolasha monkalamwenyo. Sho okamati haka kayi mohole nokamwayina kadhona ka gumwe gwomuteyimpango  molukanda, okwa kala noku mukonga  opo ihe okamati ka kaninge osipana yako opo kiigamene.

Okuza ku gumwe gwomweetipo gwokafeelema ha ka Angula,  okwa ti ehokololo ndika olyo shili, noyendji mboka ya kala nokuuva kutya oVamboe Lokasie oyali ngiini, otaye ke shi imonena moka feelema haka. “Otwa hala aantu yuuveko nkene olukanda nduka lwaza, unene aanona mboka opo ya valwa ohaya kala noku pula pula omapulo gaafele.  Ehala Vambo Lokasie kalili ngaashi lya kala nale, iinima oyindji oyeya melunduluko, no ta tu ka ulika mbyoka twa mona po,” Angula tati.

Angula okwa zimine kutya shika kashishi oshinima oshipe mala oyena okutaambathana.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here